OZV č. 2/2015 o zrušení některých obecně závazných vyhlášek obce Psáry

Číslo jednací: 
41/5-2015
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o zrušení některých obecně závazných vyhlášek obce Psáry.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno