Dodatek č. 1 k dohodě o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla– přeložka komunikace II/105

Číslo jednací: 
44/5-2015
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I.  b e r e   n a   v ě d o m í
Zprávu o doručeném návrhu Dodatku č. 1 k dohodě o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla „Psáry-přeložka silnice II/105“.

II. p o v ě ř u j e
Starostu Milana Váchu dojednáním podmínek dodatku, které by nezhoršily původní pozici obce dle dohody z roku 2007.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno