Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci

Jméno: 
Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci
Adresa: 

Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci
Na Drahách 20

252 41 Dolní Břežany
http://www.skoladavinci.cz

Telefon: 
226 299 700

Filozofie da Vinci

  • Láska a přijetí nejsou za odměnu 
  • Svoboda sebevyjádření – být sám sebou 
  • Uvědomění si sebe sama, své hodnoty, mít se rád 
  • Důvěra a bezpečí
  • Vnitřní motivace dětí a dospělých
  • Osobní zodpovědnost
  • Každý z nás tvoří školu a ovlivňuje její chod
  • Vzdělání jako životní cesta k bytostným otázkám
  • Škola jako plnohodnotný život tady a teď
  • Podpořit využití svého potenciálu