Krajský úřad Středočeského kraje

Krajský úřad Středočeského kraje

Telefon: 
257 280 111
Fax: 
257 280 203

Středočeský kraj

Krajský úřad
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095