Finanční úřad pro Prahu-západ

Správa daní, odvodů a záloh na tyto příjmy, správních poplatků jimi vyměřovaných. Řízení o přestupcích v oboru své působnosti. Ukládání pokut účetním jednotkám podle zvláštního právního předpisu. Rozhodování o pravosti a výši pohledávek na daních, odvodech a dalších jimi spravovaných příjmech.

Telefon: 
+420 261371111
Fax: 
+420 261373098

Kontakt:

Adresa:

Na Pankráci 975/95 140 00 Praha

Otevírací hodiny: pondělí 08.00 - 17.00 středa 08.00 - 17.00

Elektronické zpracování písemností pro správu daní - vstup zde

Umožní Vám zpracovat a zaslat daňové přiznání k silniční dani, daňové přiznání k dani z nemovitostí, daňové přiznání k dani z přidané hodnoty a oznámení o nezdaněných vyplacených částkách fyzickým osobám dle § 34 odst. 5, 8, 9 a 14 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím INTERNETU.

Databáze daňových tiskopisů - ve formátu pdf