Nový provozovatel vodovodu a kanalizace

V Psárském Zpravodaji, ale i na webových stránkách obce jsem si přečetl informaci o změně provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace, kterým jsou s platností od 1. 7. 2019 Technické služby Dolnobřežanska, s. r. o. částečně vlastněné obcí. V tomto případě by mě velice zajímalo, jaký skutečný podíl v tomto s.r.o. má obec Psáry. Nikde se velice neventilovalo, že se změnou provozovatele dojde k prudkému, tedy více než třetinovému nárůstu poplatku vodného a stočného tedy o více než 25,- Kč za 1 kubík. Při hrubém odhadu cca 6.000 obyvatel se jedná měsíčně o částku 500.000,- Kč do příjmu TSD. Jaký podíl z této částky tedy připadne obci? Proč obec neinformovala o využití těchto prostředků. K tomu uvedu jeden příklad. Rozbitá cesta v ulici Na Vysoké v Dolních Jirčanech měla být opravena v průběhu měsíce června letošního roku. Nebyla. Počátkem července se však oním úsekem v délce cca 100 m přehnal buldozer, který výmoly zarovnal. Taková „oprava“ však vydrží tak do prvního většího deště. Obzvláště teď, kdy se v dané lokalitě stále staví a po cestě se prohánějí těžké stroje a nákladní vozy plně naložené materiálem, cestu znovu v brzké době zdevastují. Jak tedy chce obec situaci řešit? Zdá se, že PZ je určen pouze ke sdělování pozitivních zpráv. Tento příspěvek je téma do diskuse. Na závěr se musím omluvit, že již intenzivně nesleduji činnost úřadu, a mohl jsem se v některých údajích uvedených v tomto příspěvku mýlit. Pokud se tak stalo, rád si přečtu vysvětlení a doplnění informací. Dr. Peroutka

Dobrý den, situace je trochu

Dobrý den,

situace je trochu jiná než jak ji chápete. V první řadě zvýšení vodného a stočného nijak NESOUVISÍ se změnou provozovatele vodovodu a kanalizace (viz níže).

Koncesní smlouva s VHS Benešov vypršela po 5 letech své platnosti a buď bychom ji museli prodloužit, nebo uzavřít smlouvu s jiným provozovatelem (tedy pokud si VaK nechceme provozovat sami, na což není obec technicky ani znalostně vybavena).

Obec však byla v letošním roce v jiné situaci než před 5lety, kdy se koncesní smlouva s VHS uzavírala, protože zastupitelstvo obce na svém zasedání  16. 12. 2015 odsouhlasilo koupi 13,5% podílu ve společnosti Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (usnesení ZO č. 49/7-2015). Tato společnost má v současné době 4 členy, resp. společníky (Psáry 13,5%, Březová-Oleško 3,5%, Vrané nad Vltavou 9% a zbytek Vestec 74%). Náš podíl odpovídá +- podílu obyvatel v Dolnobřežanském regionu a počet obcí v TSDB se sice bude zvyšovat tak, jak budou přistupovat další obce, ale na podíl obce Psáry to však nebude mít vliv. Kontrolu nad TSDB mají právě všechny obce a tak nemůže společnost sloužit jako tunel obecních peněz či jako trafika, navíc TSDB jako společnost vlastněná obcemi může vykazovat jen velmi omezený zisk, který se navíc rozdělí zase zpět mezi vlastníky.

Technické služby Dolnobřežanska již delší dobu úspěšně spravují vodu a kanalizaci ve Vestci a bylo tedy logické využít je i pro správu VaK i u nás. Nakonec případný "zisk" by se nám zase vrátil zpět.

Pokud však jde o zvyšování vodného a stočného tak rozhodně není pravda, že by se jednalo o "více než  25Kč za kubík".

V letošním roce dochází ke zvýšení ceny v obci Psáry vodného ze 48,51 Kč/m3 na 54,70 tedy o 6,19 Kč a stočného z 41,55  Kč/m3 na 43,76 tedy o 2,21Kč, celkově o 8,40Kč!

Cena vodného a stočného rostě každý rok vždy od 1. 7.:

  Vodné Stočné Celkem Nárůst Usnesení zastupitelstva
2019 54,70 Kč 43,76 Kč 98,46 Kč 8,40 Kč 26/3-2019
2018 48,51 Kč 41,55 Kč 90,06 Kč 8,04 Kč 31/4-2018
2017 43,87 Kč 38,15 Kč 82,02 Kč 8,94 Kč 37/4-2017
2016 38,64 Kč 34,44 Kč 73,08 Kč 2,83 Kč 27/3-2016
2015 37,15 Kč 33,10 Kč 70,25 Kč 8,98 Kč 27/4-2015
2014 37,14 Kč 24,13 Kč 61,27 Kč   19/04-2014

Nicméně k navýšení vodného a stočného dojít musí. Obec je povinna zpracovávat plán financování obnovy a vytvářet prostředky na obnovu vodovodu a kanalizace (VaK). To sleduje každoročně Ministerstvo zemědělství, jako příslušný orgán veřejné správy VaK. Záměrem regulátora oboru vodovodů a kanalizací je dosažení co nejvyššího stupně samofinancování vodohospodářské infrastruktury. Vzhledem k tomuto záměru  má obec  povinnost dorovnávat ztráty a vytvářet rezervu finančních prostředků na obnovu VaK a dokládat jejich použití pro tyto účely. To se projeví v cenové kalkulaci a dojde tak ke každoročnímu zvýšení ceny vodného a stočného. Tedy ke zvýšení ceny by došlo i bez změny provozovatele.

Každopádně peníze získané na vodnéma stočném od občanů jsou ukládané na samostatný účet a MUSÍ být použity na obnovu infrastruktury vody a kanalizace, takže je opravdu není možné použít na nic jiného. Na druhou stranu ty peníze stejně nestačínyní budujeme nový vodovodní přivaděč z Posázavského přivaděče, budujeme novou cestu této vody až nahoru k vodojemům a současně posilujeme kanalizační řad v Psárech a zvyšujeme kapacitu čistírny odpadních vod, která je díky balastním nátokům rovněž vyčerpána. Toto jsou investuice v řádech desítek milionů korun a platí je obec. Současně přijdeme o zdroje "levné" vody v Tondachu a obecní vrty v současném počasí také nemají požadovanou vydatnost. Prosím berte slovou "levné" s jistou nadsázkou, každopádně je voda z vrtů a Tondachu levnější než ze Želivky.

Snad se mi podařilo Vám zodpovědět všechny vaše otázky.

S pozdravem
Vít Olmr