Aktuality

Zvláštní užívání místní komunikace Ke Kukaláku v Dolních Jirčanech

Zvláštní užívání místní komunikace Ke Kukaláku v Dolních Jirčanech 

Zvláštní užívání místní komunikace Sportovců v Dolních Jirčanech

Zvláštní užívání místní komunikace Sportovců v Dolních Jirčanech

- Uzavírka místní komunikace ve dnech 17. 10. - 12. 12. 2016

Výsledky voleb do zastupitelstva Středočeského kraje 2016 v naší obci

Konečné výsledky letošních voleb do zastupitelstva středočeského kraje v naší obci převzaté se serveru http://volby.cz

Nová mobilní aplikace pro obyvatele Psár a Dolních Jirčan

Pro naše občany je nyní připravena nová mobilní aplikace „Obec Psáry“, která usnadňuje komunikaci s obecním úřadem a naopak. V rámci aplikace se nejen dozvíte o aktuálních informacích, ale máte si rovněž možnost přečíst Psárský zpravodaj, informace na úřední desce či nahlédnout do fotogalerie. Neméně důležitá je možnost kontaktovat obecní úřad s vaším problémem, případně technické pracovníky pro nahlášení závad (nefunkční osvětlení, výmoly na silnici, nevyvezený odpad apod.). Majitelé této aplikace budou navíc informováni o důležitých věcech pomocí notifikačních zpráv. Mobilní aplikace je k dispozici pro iOS (iPhone a pod) a Android.

Výběrového řízení na pozici tajemník/tajemnice obecního úřadu Kamenice

Obec Kamenice vyhlašuje výběrové řízení na pozici tajemník/tajemnice obecního úřadu Kamenice. Více informací naleznete v příloze.

Přemnožená divoká prasata

V úterý 4.10. jsme se sešli se zástupcem odboru Životního prostředí MÚ Černošic panem Bc. Hrzánem a našimi myslivci. Prošli jsme postižené oblasti obce, abychom se domluvili na dalším postupu. Vytipovala se místa, která by byla vhodná k odstřelu prasat mimo honitbu, ale nejprve je nutné získat povolení. Také žádáme o povolení naháňky mimo honitbu, ale zda ho získáme nebo ne, nevíme. O dalším postupu budeme informovat na společné schůzce, které se uskuteční 21.10. v Restauraci Na kopečku od 18 hodin a jste na ni zváni.

Vlasta Málková

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají: v pátek dne 7. 10. 2016 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 8. 10. 2012 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Místem konání voleb je volební místnost na obecním úřadě Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

Informace k vydávání občanských průkazů ve dnech konání voleb zde

Nalezena fenka dne 28.9.16 na návsi v Psárech

Prosíme majitele o vyzvednutí psa, který je dočasně umístěn v obecním kotci. Děkujeme i za info, kdyby někdo fenku poznal s odkazem na majitele

Divočáci

Množí se stížnosti našich občanů na přemnožená divoká prasata. O všech problémech informujeme myslivce, kteří se snaží problematická místa nevhodná ke střelbě procházet se psi a instalují na okraje obytných částí pachová zradidla viz. článek v Psárském zpravodaji str. 35  . Prasata se lidí nebojí a velmi dobře se jim žije na neposekaných pozemcích v obydlených lokalitách, proto žádáme všechny majitele neudržovaných pozemků, aby zjednali nápravu a pozemky alespoň posekali. Podařilo se nám domluvit společné setkání s pracovníky Odboru životního prostředí i s myslivci na  úterý 4.10. Pokusíme se vytipovat pozemky vhodné k odstřelu prasat mimo honitbu. O výsledku jednání budeme informovat.

Vlasta Málková

Technické služby Dolnobřežanska nabízejí pracovní místa

Technické služby Dolnobřežanska nabízení nová pracovní místa v regionu. Více ZDE

 

Sběrný dvůr 28. 9. 2016

Informujeme Vás, že ve středu 28. 9. 2016  bude sběrný dvůr uzavřen. R. Sedláková

Odstávka vody ze zdroje Tondach

Vážení, 
ve dnech 21. 9. a 29. 9. 2016 bude odstávka elektřiny. Z tohoto důvodu bude přerušena dodávky vody ze zdroje Tondach-ul. Nad Školkou, V Třešňovce, část ul. Pražská, Jižní, Sídl. Štědřík, V Zahradách a Chrpová . Cisterny budou přistaveny.
Děkujeme za pochopení. OÚ Psáry

Odstávka elektřiny - přerušení dodávky vody Tondach

Vážení, ve dnech 21. 9. a 29. 9. 2016 bude odstávka elektřiny. Z tohoto důvodu bude přerušena dodávky vody ze zdroje Tondach-ul. Nad Školkou, V Třešňovce, část ul. Pražská, Jižní, Sídl. Štědřík, V Zahradách a Chrpová . Cisterny budou přistaveny. Děkujeme za pochopení. OÚ Psáry

Přerušení dodávky elektřiny ve dnech 12.9., 15.9., 21.9. a 23.9. a 29. 9. 2016

Vážení, dle sdělení spol. ČEZ bude ve dnech 12.9., 15.9., 21.9. a 23.9. 2016 přerušena dodávka elektřiny. Seznam dotčených nemovitostí zjistíte na webu ČEZ nebo tlf. 371 100 100 nebo 840 840 840.

Přerušení dodávky elektřiny

Dle sdělení spol. ČEZ bude ve dnech 12.9., 15.9., 21.9., 23.9. a 29.9. 2016 přerušena dodávka elektřiny. Seznam dotčených nemovitostí uveden na webu ČEZ nebo tlf. 371 100 100 nebo 840 840 840 a webu obce.

UZÁVĚRY KOMUNIKACÍ

Informujeme Vás, že od úterý 30. 8. od 7,30 hod do středy 31. 8. do 19 hod. bude uzavřena pro průjezd komunikace Pod Strání na Babu a to v úseku cca 80 m před můstkem a to z důvodu pokládky živičného povrchu. Úsek je možný objet po cestách Baba II nebo Baba III na ul. A. Šimka a dále ul. Pod Vápenkou.

Od úterý 30. 8. od 7,30 hod bude s obtížemi průjezdná ul. Horní v úseku od křižovatky s ul. Pod Skalkou po konec obce Dolní Jirčany a to z důvodu frézování živičné vrstvy a dále ve dnech 31. 8. - 1. 9. bude tento úsek pro průjezd úplně uzavřen a to z důvodu pokládky nového povrchu. Úsek je možný objet po místních komunikacích, ale žádáme řidiče, aby pro výjezd z obce v těchto dnech použili spíše místní komunikace směřující na sil. II/105 Pražskou.

Uzavírka silnice III/1051 Libeř - Psáry

V termínu od 23. 8. 2016  do 18. 9. 2016 je úplně uzavřena silnice III/1051 Libeř-Psáry viz Oznámení Městského úřadu Černošice.  

Přerušení dodávky elektřiny 1. 9. 2016

Dne 1. 9. 2016 bude přerušena dodávka elektřiny v části obce Psáry i Dolní Jirčany. Seznam dotčených ulic v odkazu v aktualitách na www.psary.cz

Přerušení dodávky elektřiny 1. 9. 2016 od 7 - 19 h

Dne 1. 9. 2016 bude přerušena dodávka elektřiny v části obce Psáry i Dolní Jirčany. Seznam dotčených ulic zde

Cesta na Babu

Včera 17.8.16 byla upravena spodní část cesty  k lesu navezením a uválcováním tzv. obrusnou drtí ze živice a to mimo cca 80 m úseku před můstkem.

Na tuto část bude položen do konce září t.r. živičný povrch. Tento úsek splňuje všechny předpoklady pro umístění stavby komunikace – podklad komunikace je dostatečně zpevněn, aby se nemusel budovat podkladový „kufr“ pod živici, je zde vybudováno potřebné odvodnění a je nesporné, že v tomto úseku bude stavba komunikace skutečně umístěna na pozemku pro komunikaci, který je ve vlastnictví obce.

Sedláková Renata, správa majetku a silniční správní úřad

 

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí

Od společnosti ASEKOL jsme obdrželi certifikát certifikát Environmentálního vyúčtování společnosti ze kterého vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 245 televizí, 110 monitorů a 3 970,03 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 149,81 MWh elektřiny, 7 882,75 litrů ropy, 645,45 m3 vody a 5,33 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 32,03 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 129,04 tun. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Změna dopravního značení

Dne 1.8.2016 došlo k výměně dopravního značení na parkovišti na návsi v Psárech. DZ Parkoviště vyhrazené pro služby byla nahrazena za IP 13b – parkoviště s parkovacím kotoučem a  dodat. cedulkou  omezující dobu parkování  max. na 2 hod a to v době od Po – Pa 8 -17 hod. Parkující řidiči nemusí mít přímo parkovací kolečko, stačí čitelně napsaný údaj o čase zaparkování s uložením na viditelném místě v autě (na palubní desce). Parkoviště bylo využíváno z větší části řidiči, kteří zde v ranních hodinách odstavili vozidlo, k cestě do práce dále použili hromadnou dopravu a celý den blokovali parkovací místa. Sedláková Renata

Odstávka vody na Štědříku

Oznamujeme vám zahájení odstávky pitné vody v obci Psáry, lokalita Sídl. Štědřík a MŠ dne 04.08.2016 od 08:30. NZ vodou bude zajištěno Předpokládané trvání odstávky: 9 hodin. Eva Petráková

Odstávka vody na Štědříku

Dobrý den,
oznamujeme vám zahájení odstávky pitné vody v obci Psáry, lokalita Sídl. Štědřík, z důvodu výměn hlavních uzávěrů vody k č.p.154 a č.p.153, bezvodí bude v celém sídlišti Štědřík a MŠ, NZ vodou bude zajištěno dne 04.08.2016 od 08:30. Předpokládané trvání odstávky: 9 hodin.

S pozdravem 
Eva Petráková
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.

Černoleská 1600
256 13 Benešov

Kontejner na trávu?

Včera 18.7. byl před sběrný dvůr umístěn kontejner na trávu vč. popelnice, do které je možné odložit obaly od dovezené trávy. Dnes ráno je o kontejner opřený odpad a popelnice plná pytlů se stavebním materiálem. Místo kolem kontejneru není určeno k ukládání odpadu a popelnice skutečně má sloužit pro odkládání obalů od trávy.Děkujeme za pochopení, R. Sedláková

Umístění kontejneru na trávu před areál sběrného dvora

Rada obce schválila návrh na umístění kontejneru na biologický odpad – konkrétně na ukládání trávy před areálem sběrného dvora v Psárech na zkoušku od 18.7.2016.

Kontejner slouží pouze pro odkládání bioodpadu (trávu, listí, kuchyňského odpadu rostlinného původu  - bez obalů) pro fyzické osoby, které mají uhrazen poplatek za svoz a likvidaci odpadu v obci Psáry.

Našel se pejsek

Dne 11.7.2016 v nočních hodinách byla odchycena fena rasy Hovavard -  retriever v ul. Pod Vápenkou v obci Psáry a je umístěna v obecním kotci. V případě, že víte komu pejsek patří, volejte 602 754 820. Děkujeme. R. Sedláková

Knihovna - provoz od 12. 7. 2016

Vážení, informujeme Vás, že knihovna bude od úterý 12. 7. 2016 opět v provozu v obvyklých hodinách tj. ÚTERÝ 13-17 hod. a ČTVRTEK 16-20 hod. I. Šimková, knihovnice

Upozornění pro uživatele cesty do chat nad vodojemem Na Vápence v Psárech

V pondělí  4.7.2016 se bude po cestě pohybovat silniční technika, která bude upravovat povrch cesty. Bude zahájena úprava povrchu komunikace, celá cesta až k chatám bude dokončena do konce srpna.

Nelezený pes

Dne 29.6. byl u obecního úřadu nalezen tento pes. Je umístěn v obecním kotci.

Výdej na tel. 602 754 820

Sběrný dvůr 6. 7. 2016

Informujeme Vás, že ve středu 6. 7. 2016  bude sběrný dvůr uzavřen. Svoz pytlů z chat v Dolních Jirčanech proběhne v úterý , bez ohledu na státní svátek. R. Sedláková

Provoz knihovny - červen a červenec

Vážení návštěvníci obecní knihovny, 

z důvodu dlouhodobé nemoci paní knihovnice bude během měsíce června a části měsíce července knihovna přístupná v úředních hodinách obecního úřadu. Při návštěvě se ohlaste prosím v kanceláři OÚ.

Děkujeme za pochopení . OÚ Psáry 

Rozhodnutí - 18. 6. 2016 uzavírka části místní komunikace ul. Hlavní, U Sv. Jána

Rozhodnutí - uzavírka části místní komunikace ul. Hlavní, U Sv. Jána

Zkrácení úředních hodin - letní prázdniny

Obecní úřad Psáry oznamuje, že v době letních prázdnin, tj. od 1. července do 31. srpna 2016, budou úřední hodiny pro veřejnost v pondělí a středu od  8 - 16 h. (polední pauza 12-13 h). OÚ Psáry

Elektrické vedení v Tondachu je opraveno

Vážení občané, porucha na el.vedení v Tondachu se podařila opravit. Nyní dochází k napouštění a odkalování vody. Vlasta Málková

Nelezená fenka

Dne 8.6.2016 byla odchycena v ul. Jílovská u Laguny v Psárech tato fenka. Je umístěna v obecním kotci.

Tel. pro vyzvednutí  602 754 820

Neteče voda na sídlišti Štědřík a v přilehlých ulicích

Dnes došlo k  poškození el. vedení v Tondachu, voda z vrtů nelze přečerpat. Na opravě se pracuje, cisterny s vodou jsou na cestě a budou přistaveny na Štědříku (postižené ulice jsou uvedeny na webu).
Vlasta Málková

Neteče voda na sídlišti Štědřík a v přilehlých ulicích

Vážení občané, dnes došlo k výpadku proudu a poškodilo se el. vedení v Tondachu, voda z vrtů tedy nelze přečerpat. Na opravě se pracuje, cisterny s vodou  budou přistaveny v postižené oblasti a jedna bude projíždět ulicemi. Voda nepoteče určitě dnes a zítra  dopoledne.
Vlasta Málková
viz: Ulice napojené na Tondach

Knihovna 9. 6. uzavřena

Knihova bude ve čtvrtek 9. 6. uzavřena. I. Šimková

Výzva pro občany

Vážení,

chtěli bychom Vás požádat, hlavně pejskaře, aby při vycházkách měli své psy stále pod dohledem. Již třetí týden se opakuje stejná situace – roztrhané a rozházené pytle s odpadky v lokalitě U Kukaláku, Ořechovka, Vysoká a Hlavní v Dolních Jirčanech. Když se to stalo poprvé, říkali jsme si, dobře – někomu utekl pes, ale jelikož se to opakuje nyní pravidelně, není to nedopatření.

Prosím, buďte všímaví a pokud budete svědky takové situace, okamžitě volejte Městskou policii Jesenice 241 931 809 nebo 775 775 978.

Děkujeme za pomoc.

Sedláková Renata, správa majetku

Nábor mladých fotbalistů/fotbalistek

Fotbalový klub SK Čechoslovan Dolní Jirčany hledá do svých týmů hráče ročníků 2006 až 2009. Nemáme přehnané ambice, chceme hrát fotbal pro radost a ne se hnát jen za výsledkem. Nábor se koná každý pátek v měsíci červnu 2016 od 17:30hod do 19:00hod na hřišti v Dolních Jirčanech.

Přerušení dodávky elektřiny dne 30. 5. 2016 - část obce Psáry

Přerušení dodávky elektřiny dne 30. 5. 2016 - část obce Psáry

Pejsek je zpět u majitele

Našel se bílý maltézáček v lokalitě Na Vysoké, pokud ho někdo postrádáte volejte na tel. 724 350 501. Majitel se 25.5. ozval a pejsek může domů, bylo o něj výborně postaráno v jedné z rodin Na Vysoké. Děkujeme za pomoc.Vlasta Málková

Přerušení dodávky elektřiny v úterý 24. 5. 2016 - část obce Psáry

Dne 24. 5. 2016 od 8 - 15 h dojde k přerušení dodávky elektřiny v lokalitě: Pod Vápenkou, Za Vápenkou, Na Vápence, Do Polí, Ve Višničkách, Nad Soutokem - viz přiložená mapa.

Porucha na vodovodním řádu - přerušení dodávky vody

Dnes 18. 5. 2016 od 9,00 hod.   – 14 ,00 hodin den v Psárech ulice Pod Vápenkou , Za Vápenkou a Ve Višničkách, Psárská, Kutná, V zahradách, K Junčáku bude přerušena dodávka vody z důvodu opravy poruchy na vodov. řádu. Náhradní zásobování pitnou vodou je zajištěno pojízdnou cisternou.

Uzavírka komunikace - náves v Dolních Jirčanech dne 21. 5. 2016 z důvodu konání Májových slavností

Z důvodu konání akce Májové slavnosti bude v sobotu 21.5.2016 od 7 - 20 h uzavřen úsek komunikace Hlavní na pozemku p.č. 645/1 k.ú. Dolní Jirčany - náves,ul. Pod Kostelem, část ul. K Lůžku - viz "Rozhodnutí o povolené uzavírce" -  v příloze.

Cestování s dětmi do zahraničí - doklady

I nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas). Do kterých zemí lze vycestovat na občanský průkaz? Jaký poplatek zaplatíte za vydání občanského průkazu či cestovního dokladu pro děti do 15 let? Jaké jsou lhůty pro vydání těchto dokladů...Tyto a další informace naleznete v příloze.

Knihovna 5. 5. uzavřena

Knihovna bude ve čtvrtek 5. 5. uzavřena.  I. Šimková, knihovnice

Přerušení dodávky elektřiny v pondělí 2. 5. mezi 8-13 h

V pondělí dojde k odstávce elektřiny v obci Dolní Jirčany, ul. Javorová a okolí - viz mapa.

Odstávka vody v ul. Horní

Dnes 21.4.2016 od 8 do 16 hod. bude z důvodu odstranění poruchy přípojek odstávka dodávky vody v  ul. Horní v úseku od fotbalového hřiště po křižovatku s ul. Hlavní v Dolních Jirčanech.

Předem se omlouváme za vzniklé komplikace. O. Nigrin, VHS Benešov, tlf. 724 431 993