Aktuality

Knihovna 5. a 10. 11. uzavřena

Knihovna bude ve dnech 5. a 10. 11. uzavřena. I. Šimková

Adopce laviček

Lavičky v povědomí lidí patří všem a nikomu zároveň – téměř každý se občas rád posadí, ale to, co je zároveň všech a nikoho, to je také nejčastěji cílem vandalů. A tak se zrodil nápad ADOPCE LAVIČEK. Za jednorázový sponzorský dar ve výši 500,- až 4000,- můžete mít v Dolních Jirčanech svou lavičku - se svou rodinou, firmou nebo třeba s přáteli!

Občanské průkazy, jejichž platnost končí, vyměňte co nejdříve, nejpozději v polovině listopadu!

Z důvodu pravděpodobné odstávky informačních systému osobních dokladů v závěru tohoto roku - cca od poloviny prosince 2015 až do konce roku 2015 nebudou přijímány žádosti o vydání nového občanského průkazu ani cestovního dokladu. Stejně tak nebude možné v uvedeném období předávat již vyhotovené doklady.

Plánované odstávky elektrické energie - souhrn

V následujících dnech dojde k řadě krátkodobých přerušení dodávek elektrické energie. Protože se nám seznam značně rozrostl, zde naleznete souhrnný přehled. Dva dny před výpadkem navíc budeme informovat registrované občany pomocí e-mailů a SMS. Předem se omlováme za "spam" těm, kterých se to netýká.

Sběrný dvůr ve středu 28.10. UZAŘEN

Informujeme Vás, že sběrný dvůr bude ve středu 28.10. UZAŘEN. 

Přerušení dodávky elektrické energie 12.11.2015 v oblasti kostela

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 12.11.2015 od 8:00 do 11:00 v oblasti kostela svatého Václava, viz přiložená mapa. Bližší informace o lokalitách dotčených touto odstávkou jsou k dispozici (nejdříve 15 dní před uvedeným termínem) na webové adrese http://www.cezdistribuce.cz/cs/technicky-dispecink/planovane-odstavky.html.

Přerušení dodávky elektrické energie 6.11.2015 Na Vysoké

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 6.11.2015 od 8:00 do 13:00 v oblasti Na Vysoké, viz přiložená mapa. Bližší informace o lokalitách dotčených touto odstávkou jsou k dispozici (nejdříve 15 dní před uvedeným termínem) na webové adrese http://www.cezdistribuce.cz/cs/technicky-dispecink/planovane-odstavky.html.

Bludičkobraní - poděkování

Počasí nám přálo, Bludičky se sešly v hojném počtu od barevných, zlých černých po hodné bílé. Les osvítila bludičkovská světýlka a děti se mohly vydat na cestu za hledáním. Děti byly nadšené z hledání Bludiček, ale nikdo se prý nebál :). Jak to bylo doopravdy?

Děkuji všem úžasným Bludičkám, organizátorkám a těm, kteří obětavě zajistili zázemí a občerstvení u rybníka Kukaláku, prostě všem, kteří se snažili udělat dětem radost. FOTOGALERIE
Vlasta Málková

Úplná uzavírka komunikace mezi obcemi Psáry - Libeř

Komunikace sil. III/1051 mezi obcemi Libeř - Psáry bude z důvodu opravy povrchu vozovky od 19.10 - 30. 10. 2015 UZAVŘENA.

Knihovna 29. 9. a 1. 10. uzavřena

Knihovna bude ve dnech 29. 9. a 1. 10. uzavřena. Děkuji I. Šimková

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 10. 10. 2015

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 10. 10. 2015

Nalezen pejsek

Našel se bílý pejsek u trafiky na Štědříku, nyní je umístěn v obecním kotci. Foto přiloženo.

Oznámení - uzavření chodníku pod MŠ

Vážení, od dnešního dne bude probíhat rekonstrukce chodníku pod MŠ. Stavba bude probíhat cca 14 dní,  chodník bude po tuto dobu uzavřen. Děkujeme za pochopení. R. Sedláková

Pes v kotci

Dne 9.9.15 byl v ul. Sportovní v Psárech odchycen pes zlatého retrívra. Pes je umístěn v obecním kotci. Majitel si pejska může vyzvednout po domluvě na tel. 603 754 820 p. Rubáš.

Knihovna 8. a 15. 9. uzavřena

Knihovna bude ve dnech 8. a 15. 9. uzavřena. I. Šimková

Notebooky pro základní školu od Nadace ČEZ

Ve středu 2. 9. 2015 získali žáci naší základní školy 27 nových notebooků jako součást vybavení nové učebny výpočetní techniky, která má zvýšit počítačovou gramotnost naší mládeže. Toto vybavení bylo získáno v rámci projektu "Učíme se moderně", který financovala Nadace ČEZ příspěvkem ve výši 500.000,- Kč.

Nález pejska

Dne 24.8.2015 okolo 18. hodiny  byla nalezena v ul. Lesní, Psáry fenka středního vzrůstu, zlatavé barvy. Na krku má obojek proti klíšťatům a dále obojek oranžové barvy s okem pro uchycení vodítka. Hledáme majitele. Fenka je umístěna v obecním kotci, tel. 602 754 820

Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2014

Občané naší obce odevzdali v roce 2014 k recyklaci celkem 115kg použitých baterií. Z tohoto množství bylo recyklací získáno 75 kg kovonosných druhotných surovin, které budou opětovně využity při výrobě nových produktů.

Děkujeme, že pomáháte šetřit přírodu a její zdroje. Tříděním baterií přispíváte také k čistšímu ovzduší a vyšší kvalitě vodních zdrojů.

Zahajuje se výkup padaných jablek v Dobřejovicích

V pondělí 24.8.2015  se zahajuje výkup padaných jablek. Výkup bude probíhat v Dobřejovicích ve sběrném dvoře směrem na Herink.

Porucha na vodovodním řadu ul. Sportovní

V ulici Sportovní v Psárech bude  dne 19.8.2015  od 7,30 h  přerušena dodávka vody z důvodu poruchy   na vodovodním řádu . Oprava potrvá cca do 13,00 hodin. VHS Benešov s.r.o.

 

 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.8.2015

Dne 20.8.2015 od 7:30 do 17:30 bude přerušena dodávka elektrické energie v oblasti Mordýřka a Ústav. Zahrnuje oblasti ulic Ve stráži, Sportovní, Finské domky, U potoka, Kutná, V Zahradách, Chrpová a další.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 19.8.2015

Dne 19.8.2015 dojde v době od 7:30 do 17:30 k přerušení dodávky elektřiny v oblasti Na Návsi, Psárská, Sportovní, U Potoka, Ve Stráži, Pražská, Finské domky, Jílovská, Kutná a Na Kopečku.

Uzavírka komunikace mezi obcemi Psáry - Libeř od pondělí 17.8.2015 do 31. 8. 2015

Od 17.8. - 31.8.2015 bude úplně uzavřena komunikace - silnice III/1051 v úseku cca 1,75 km .z důvodu opravy propustku. Objízdná trasa pro dopravu oboustranně bude následovně: Libeř - Jílové u Prahy - Radlík - Psáry a opačně.

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Černošice, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), s p l a t n o s t í  d o o d v o l á n í podle ustanovení § 109 odst. 1 a v souladu s § 115a vodního zákona

zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území obce s rozšířenou působností Černošice pro účely zalévání hřišť a trávníků, napouštění nádrží a bazénů, mytí aut.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.8.2015 a 27.8.2015

Ve dnech 20.8.2015 a 27.8.2015 dojde v době od 7:30 do 17:30 k přerušení dodávkly elektrické energie v oblasti trafostanic Mordýřka a Ústav. Zahrnuje oblasti ulic Ve stráži, Sportovní, Finské domky, U potoka, Kutná, V Zahradách, Chrpová a další. Blíže viz přiložená mapa. Děkujeme za pochopení

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 19.8.2015

Dne 19.8.2015 dojde v době od 7:30 do 17:30 k přerušení dodávkly elektrické energie v oblasti ulic Na Návsi, Psárská, Sportovní, U Potoka, Ve Stráži, Pražská, Finské domky, Jílovská, Kutná a Na Kopečku. Blíže viz přiložená mapa. Děkujeme za pochopení

Výzva

S ohledem na dlouhotrvající sucha prosíme občany, aby důsledně dbali úsporných opatření, nezalévali a pod. Sledujte obecní web a facebook pro podrobnosti. Děkujeme.

Výzva - šetření s vodou

Vzhledem k dlouhodobému suchu žádáme občany, kteří odebírají vodu z obecního vodovodu, aby nepoužívali závlahu travníků, nemyli auta, nedopouštěli bazény a omezili odběry vody, které přímo nesouvisí s chodem domácnosti. Obec Psáry je z větší části zásobována z podzemních vrtů a s přihlédnutím k současnému charakteru počasí a množství odebírané vody by mohly nastat občasné výpadky její dodávky.
Děkujeme za pochopení
Vlasta Málková, místostarostka

Knihovna 6.8. uzavřena

Dne 6. 8. bude knihovna uzavřena. I Šimková

OÚ v pátek 7. 8. uzavřen

Z důvodu rekonstrukce schodiště bude OÚ v pátek uzavřen. Děkujeme Vlasta Málková, místostarostka

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Dne 4.8.2015 dojde v době od 8:30 do 14:30k přerušení dodávky elektrického proudu  v ulicích Na Lukách a U Statku. Děkujeme za pochopení.

Našla se želva

Včera byla nalezena v ulici K Lůžku v Dolních Jirčanech (nedaleko u křižovatky s ulice U sv. Jána) želva. Prosíme majitele (popřípadě někoho, kdo by se jí ujal), ať se ozve nálezci na telefon 608213300.

NAŘÍZENÍ Středočeského kraje - Vyhlášení období déletrvajícího sucha

Hejtman Středočeského kraje dnes vyhlásil tzv. období déletrvajícího sucha. Tímto vstupují v platnost předem definovaná opatření, omezení a povinnosti dle Nařízení Středočeského kraje č. 4/2010, čl. 2, odst. 2 (v příloze).

Obecní úřad 30. a 31. 7. uzavřen + Knihovna 28. a 30.7. uzavřena

V souvislosti s rekonstrukcí schodiště obecního úřadu bude úřad ve čtvrtek 30. a v pátek 31.7. uzavřen. Knihovna bude uzavřena 28. a 30. 7. OÚ Psáry

Porucha: zdroj vody Tondach

Upřesnění: porucha na zdroji vody Tondach,lokalita kolem školky,sídl.Štědřík. Po dobu opravy tj.cca do 16 hod.prosíme nezalévat, nenapouštět bazény.... Děkujeme. 

Ztratila se kočka

Dne 30.6.2015 se v oblasti Dolních Jirčan a Psár  ztratila bílmourovatá kočka, slyšící na jméno Denisa. Je jí 8 let, k cizím lidem je spíše nedůveřivá. Patří p. Pilařovi (brašnářství a vinotéka JAGGER) . Prosíme, kdo jste jí viděl, kontaktujte majitele na tel:603553103. Děkujeme. 

Přerušení dodávky vody ul. Sportovní

Vážení, dne 13.7.2015 od  7:00 – 15:00 hod. bude v ul. Sportovní přerušena dodávka vody z důvodu opravy na vodovodním řadu u č.p. 248-249. Děkujeme za pochopení. Vodohospodářská společnost Benešov, Nigrin Otakar

Našel se pejsek

Dne 6.7.15 byl v ul. Na Stráni v Psárech u plotu neužívané chaty uvázán tento pejsek.  Nyní je umístěn v obecním kotci.

Tel. 602 754 820 p. Rubáš

Přerušení dodávky vody - havárie

Vážení, havárie je již opravena. Kolem 13 hod. bude dodávka vody obnovena. Vlasta Málková, místostarostka

OÚ 9.7. pouze do 12 hod. a 10.7. uzavřen

Vážení, informujeme Vás, že z důvodu začínající rekonstrukce schodiště bude knihovna ve ČT 9.7. uzavřena. Obecní úřad bude otevřen ve ČT 9.7. do 12 hod. a  v pátek 10.7. uzavřen. Děkujeme za pochopení. Vlasta Málková, místostarostka

Prázdninový provoz obecního úřadu

V souvislosti s letním obdobím je na obecním úřadě zaveden prázdninový provoz, při kterém jsou úřední hodiny v pondělí a ve středu zkráceny do 16.00 hodin. Ostatní dny zůstavají beze změn. Děkujeme za pochopení.

Přerušení dodávky vody ul. Na Lukách 30.6.

V obci Dolní Jirčany  , ul. Na Lukách, bude dnes 30.6.2015  od 10,00 -13,00 hodin přerušena dodávka vody z důvodu opravy  poruchy .

S pozdravem
Petráková Eva
Vodohospodářská společnost Benešov
středisko Jílové u Prahy
840 205 206 linka 233
mob: 724 431 966
e-mail: nigrinatvhs-sro [dot] cz

Vypnutí elektrické energie

Ve čtvrtek 2.7.2015 od 8.00 do 15:00 dojde k vypnutí trafostanic: Za kostelem-PZ 6142, Čerpací stanice PZ 6143, Obec zděná-PZ 0136, Na Skalce IV-PZ 0247. Děkujeme za pochopení

Prodloužení úředních hodin na přepážkách evidence vozidel MěÚ Černošice

Informaci o prodloužení úředních hodin na přepážkách evidence vozidel Městského úřadu Černošice, pracoviště Podskalská 19, Praha 2 najdete v příloze.

Našel se pejsek

Dne 24.6.2015 večer byl nalezen v ul. Horní v D. Jirčanech světlý pes labradorského retrívra. Je umístěn v obecním kotci. Nepoznává ho někdo?

Prosím, volejte  602 754 820

Vypnutí celé TS a okolí 2.7.2015

Vypnutí celé TS a okolí dne 2.7.2015 od 8.00 do 15:00. Týká se trafostanic: Za kostelem-PZ 6142, Čerpací stanice PZ 6143, Obec zděná-PZ 0136, Na skalce IV-PZ 0247. Revize TS

Nalezeny klíče!

Dnes v ulici Na Vápence se nalezl svazek klíčů. Informace na OÚ.

Knihovna 2. a 9. 6. 2015 zavřena

Informujeme Vás, že knihovna bude ve dnech 2. a 9. 6. 2015 zavřena. Děkuji I. Šimková

Výběrového řízení na vedoucího odboru Stavební úřad (Městský úřad Černošice).

Městský úřad Černošice pořádá výběrové řízení na vedoucího odboru pro Stavební úřad. - více informací v příloze.

Uzavírka části ulice Hlavní v sobotu 23. 5. 2015 od 7 - 20 h

V sobotu 23. 5. 2015 bude dočasná uzavírka ulice Hlavní (okolí návsi v Dolních Jirčanech) z důvodu konání akce "Májové slavnosti".