Aktuality

Neteče voda na sídlišti Štědřík a v přilehlých ulicích

Dnes došlo k  poškození el. vedení v Tondachu, voda z vrtů nelze přečerpat. Na opravě se pracuje, cisterny s vodou jsou na cestě a budou přistaveny na Štědříku (postižené ulice jsou uvedeny na webu).
Vlasta Málková

Neteče voda na sídlišti Štědřík a v přilehlých ulicích

Vážení občané, dnes došlo k výpadku proudu a poškodilo se el. vedení v Tondachu, voda z vrtů tedy nelze přečerpat. Na opravě se pracuje, cisterny s vodou  budou přistaveny v postižené oblasti a jedna bude projíždět ulicemi. Voda nepoteče určitě dnes a zítra  dopoledne.
Vlasta Málková
viz: Ulice napojené na Tondach

Knihovna 9. 6. uzavřena

Knihova bude ve čtvrtek 9. 6. uzavřena. I. Šimková

Výzva pro občany

Vážení,

chtěli bychom Vás požádat, hlavně pejskaře, aby při vycházkách měli své psy stále pod dohledem. Již třetí týden se opakuje stejná situace – roztrhané a rozházené pytle s odpadky v lokalitě U Kukaláku, Ořechovka, Vysoká a Hlavní v Dolních Jirčanech. Když se to stalo poprvé, říkali jsme si, dobře – někomu utekl pes, ale jelikož se to opakuje nyní pravidelně, není to nedopatření.

Prosím, buďte všímaví a pokud budete svědky takové situace, okamžitě volejte Městskou policii Jesenice 241 931 809 nebo 775 775 978.

Děkujeme za pomoc.

Sedláková Renata, správa majetku

Nábor mladých fotbalistů/fotbalistek

Fotbalový klub SK Čechoslovan Dolní Jirčany hledá do svých týmů hráče ročníků 2006 až 2009. Nemáme přehnané ambice, chceme hrát fotbal pro radost a ne se hnát jen za výsledkem. Nábor se koná každý pátek v měsíci červnu 2016 od 17:30hod do 19:00hod na hřišti v Dolních Jirčanech.

Přerušení dodávky elektřiny dne 30. 5. 2016 - část obce Psáry

Přerušení dodávky elektřiny dne 30. 5. 2016 - část obce Psáry

Pejsek je zpět u majitele

Našel se bílý maltézáček v lokalitě Na Vysoké, pokud ho někdo postrádáte volejte na tel. 724 350 501. Majitel se 25.5. ozval a pejsek může domů, bylo o něj výborně postaráno v jedné z rodin Na Vysoké. Děkujeme za pomoc.Vlasta Málková

Přerušení dodávky elektřiny v úterý 24. 5. 2016 - část obce Psáry

Dne 24. 5. 2016 od 8 - 15 h dojde k přerušení dodávky elektřiny v lokalitě: Pod Vápenkou, Za Vápenkou, Na Vápence, Do Polí, Ve Višničkách, Nad Soutokem - viz přiložená mapa.

Porucha na vodovodním řádu - přerušení dodávky vody

Dnes 18. 5. 2016 od 9,00 hod.   – 14 ,00 hodin den v Psárech ulice Pod Vápenkou , Za Vápenkou a Ve Višničkách, Psárská, Kutná, V zahradách, K Junčáku bude přerušena dodávka vody z důvodu opravy poruchy na vodov. řádu. Náhradní zásobování pitnou vodou je zajištěno pojízdnou cisternou.

Uzavírka komunikace - náves v Dolních Jirčanech dne 21. 5. 2016 z důvodu konání Májových slavností

Z důvodu konání akce Májové slavnosti bude v sobotu 21.5.2016 od 7 - 20 h uzavřen úsek komunikace Hlavní na pozemku p.č. 645/1 k.ú. Dolní Jirčany - náves,ul. Pod Kostelem, část ul. K Lůžku - viz "Rozhodnutí o povolené uzavírce" -  v příloze.

Cestování s dětmi do zahraničí - doklady

I nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas). Do kterých zemí lze vycestovat na občanský průkaz? Jaký poplatek zaplatíte za vydání občanského průkazu či cestovního dokladu pro děti do 15 let? Jaké jsou lhůty pro vydání těchto dokladů...Tyto a další informace naleznete v příloze.

Knihovna 5. 5. uzavřena

Knihovna bude ve čtvrtek 5. 5. uzavřena.  I. Šimková, knihovnice

Přerušení dodávky elektřiny v pondělí 2. 5. mezi 8-13 h

V pondělí dojde k odstávce elektřiny v obci Dolní Jirčany, ul. Javorová a okolí - viz mapa.

Odstávka vody v ul. Horní

Dnes 21.4.2016 od 8 do 16 hod. bude z důvodu odstranění poruchy přípojek odstávka dodávky vody v  ul. Horní v úseku od fotbalového hřiště po křižovatku s ul. Hlavní v Dolních Jirčanech.

Předem se omlouváme za vzniklé komplikace. O. Nigrin, VHS Benešov, tlf. 724 431 993

Oznámení o aplikaci přípravku PLENUM na ošetření porostů řepky ozimé - VČELY

Z důvodu ochrany včel,  zvěře,   vodních organismů  a   dalších  necílových   organismů  při  použití  přípravků  na  ochranu  rostlin oznamujeme aplikaci přípravku  PLENUM  v dávce  0,15 kg  na l ha - ošetření  proti  blýskáčku  řepkovému v  porostech řepky ozimé.

Předpokládaný termín aplikace – 20.4.-27.4.2016.

Předpokládaný čas aplikace –       6:00-10:00 hod. a 17:00- 21:00 hod.

Přerušení dodávky elektřiny 26.4. 2016

Dne 26. 4. 2016 bude od 9.30 - 15.30 přerušena dodávka elektřiny dle mapky. 

Uzávěra části komunikace Horní ve dnech 19. - 22. 4. 2016

Uzávěra části komunikace Horní 

Knihovna 12. a 14. 4. uzavřena

Knihovna bude ve dnech 12. a 14. 4. uzavřena. Děkuji. I. ŠImková

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2016

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje vyhlašuje pro zájemce, kteří chtějí získat osvědčení prokazující znalost hub, termíny zkoušek pořádaných v roce 2016.

Našel se pejsek

Dnes tj. 23.3.2016 byl v  Dolních Jirčanech odchycen černý pes – labrador bez identifikačních znaků. Pes je umístěn v obecním kotci. Info na tel. 602754820, R. Sedláková

Knihovna 24. 3. 2016 uzavřena

Informujeme Vás, že ve čtvrtek 24. 3. bude knihovna uzavřena. I. Šimková, knihovnice

Výběrové řízení na pozici vedoucí úřadu - tajemník Městského úřadu Černošice

Město Černošice vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí úřadu - tajemník Městského úřadu Černošice. Více naleznete v přiložené výzvě.

Knihovna 10. 3. uzavřena

Informujeme Vás, že knihovna bude ve čt 10.3. uzavřena. Ivana Šimková, knihovnice

Dětské programy o letních prázdninách

Přinášíme Vám nabídku letních příměstských táborů pro děti organizovaných školou, spolky i soukromými subjekty pro děti z naší obce.

Kontrola stromů po pondělní sněhové nadílce

Prosíme majitele rekreačních objektů o kontrolu nemovitostí a dřevin po pondělním sněžení. Popadané stromy a větve je třeba odklidit (konkrétní situaci na fotkách řešíme).

Sněhová kalamita - Omezení svozu domovního odpadu a nebezpečí úrazu v lese

Vzhledem k dnešní sněhové nadílce předpokládáme problémy se svozem směsného odpadu  v lokalitě Ve Stráži, Ve Svahu, Pod Skalou a Na Vápence. V případě skluzu bude náhradní svoz proveden zítra a ve čtvrtek.

Rovněž prosíme aby lidé nechodili do lesa a nezdržovali s ev blízkosti vzrostlých stromů. hrozí lámání větví a padání stromů.

Děkujeme za pochopení.

Kamerový dohled na parkovištích školky a Zelené školy

Začátkem tohoto roku došlo k vykradení automobilu na parkovišti u mateřské školy. Jelikož k podobným krádežím dochází opakovaně, byť v dlouhých intervalech, po dohodě s Městkou policií Jesenice se obec rozhodla namontovat na parkoviště u Zelené školy a u školky uzavřený kamerový systém.

Našel se černý labrador

Dnes 8. 2. 2016 byl v ul. Pražská odchycen černý labrador. Pes byl umístěn do obecního kotce.  Kontakt pro vyzvednutí 602 754 820

Oznámení - cesta na Babu

Vážení,
informujeme Vás, že zítra tj. 9.2.2016 od 8,30 hod bude cesta na Babu v úseku u „koupaliště“ cca do 15 hod pro průjezd uzavřena. Odbagrování podmáčené komunikace včetně návozu štěrku nejsme schopni provést za provozu.      
Děkujeme.  

 

Sedláková, správa majetku

Prevence zabránění poškozování telekomunikačních sítí - Informace pro stavebníky

Podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. Týká se též provádění hluboké orby, zemních prací, terénních úprav.

Našel se pejsek

Dnes 28.1.2016 dopoledne byl MP dovezen do obecního kotce starší světlý labrador, který byl odchycen v ul. Ke Kukaláku v Dolních Jirčanech. Kontakt pro vyzvednutí 602 754 820

Knihovna dnes uzavřena

Knihovna bude dne 28.1.2016 uzavřena.

Oprava vodovodní přípojky v ulici Pod Kostelem

v úterý 26.1.2016 od 8 hodin bude probíhat oprava vodovodní přípojky a ulici Pod Kostelem, která bude neprůjezdná. Prosíme tedy aby jste počítali s touto komplikací.
Vlasta Málková

Krádeže na parkovištích ZŠ a MŠ

Minulý týden došlo k další krádeži kabelky z automobilu na parkovišti u školky. Prosíme všechny rodiče o větší opatrnost při předávání a přebírání dětí jak na parkovišti MŠ, tak i u zelené a u hlavní budovy. Nenechávejte prosím cennosti na sedadlech nezabezpečených aut. Spolu s Obecní policií hledáme možné řešení dozoru napojením na kamerový systém obecní policie a pod. Děkujeme za pochopení.

Úklid sněhu v obci

S letošní první větší nadílkou sněhu se opět otevřela otázka úklidu sněhu na komunikacích. Ta se provádí podle plánu zimní úržby obce, který naleznete ZDE. Konkrétní pořadí úklidu jednotlivých ulic je z plánu vykopírováno rovněž v tomto článku. Je však třeba požádat majitele automobilů o zvýšenou pozornost a ohleduplnost při parkování svých plechových miláčků, aby úklidová technika byla schopna projet. To platí zejména v úzkých ulicích obytných zón.

Časy svozu odpadu

S novou svozovou firmou se mění i časy svozu. Vzhledem k tomu, svoz probíhá od šesti hodin od rána a svozová trasa se v počátku může měnit. Doporučujeme proto vysunout popelnici na ulici ještě předchozí večer, aby byla popelnice řádně vyvezena.

Návrhy na zadání změny č. 6 územního plánu obce

Obec Psáry oznamuje návrh zadání změny č. 6 územního plánu. Tato změna je pořizována výhradně na žádost navrhovatele a to vlastníků dotčených pozemků p.č. 29/1, 29/2, 1089/19, 23/2 a st. 15, vše v k.ú. Psáry. Záměr pořízení byl schválen zastupitelstvem obce a to usnesením č. 32/4-2015.

Prosím, nepodávejte do této změny územní plánu jiné návrhy na pořízení. Nebudou akceptovány. 

Změna termínů svozu odpadů a změna svozové firmy

Od 1. 1. 2016 dojde ke změně svozové firmy na odpady a s tím rovněž ke změně svozových dnů. Nově budeme místo kuka vozů společnosti Rumpold potkávat vozidla Technických služeb Dolnobřežanska. Spolu s tím se budou měnit oi kontejnery na tříděný odpad. Jak tedy bude odvoz odpadu od příštího roku vypadat?

Našel se bígl

Cca od 20.12.2015 se bígl pohyboval v okolí Hlubočinky, dnes, tj. 4. 1. 2016 bude do 16 hodin na úřadě v Sulicích, poté poputuje do útulku v Maršovicích.

Prosíme majitele, nechť co nejdříve kontaktuje Obecní úřad Sulice.

Vánoční přání

Krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2016 vám přeje vedení obce Psáry

Nedělní naháňka na černou zvěř

V neděli 20.12. bude naháňka na černou zvěř.  Nevcházejte do lesa, nebezpečí úrazu. Oblast Horní Jirčany -  ke Kukaláku, Štědřík - Dančí louka - Hlubočinka.

Jedenáctý ročník soutěže středočeských obcí v třídění odpadů má své vítěze

Krajský úřad Středočeského kraje ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s., vyhlásil výsledky již XI. ročníku soutěže obcí „My třídíme nejlépe“. Soutěž se konala v rámci projektu „Podpora dosažení specifických cílů Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje“ a jejím cílem byla aktivní účast obcí zapojených do systému EKO-KOM, v jehož rámci je na území ČR zajišťován zpětný odběr a využití obalových odpadů, tedy jejich třídění a recyklace.

Knihovna 17. 12. uzavřena

Informujeme Vás, že knihovna bude 17. 12. uzavřena. Děkuji I. Šimková

Jak bude otevřeno o vánočních svátcích (OÚ a sběrný dvůr)?

Vážení, 

informujeme Vás, že obecní úřad bude ve dnech 23. 12. a 31. 12. 2015 uzavřen.

Sběrný dvůr  bude ve středu 23. 12. a v sobotu 26. 12. 2015 uzavřen. 
Ve středu 30. 12. 2015 a v sobodu 2. 1. 2016 bude otevřeno s normální otevírací dobou.

Příjemné svátky.

Naháňka na černou

Vážení občané, informujeme Vás, že dne 20. 12. 2015 mezi 7-15 hod. se uskuteční naháňka na černou. Oblast naháňky: Horní Jirčany (u „staré“ benešovské) — směrem ke Kukaláku — u sídliště Štědřík - Dančí louka - Hlubočinka. V tuto dobu Vás žádáme, abyste nevcházeli do lesa. Hrozí nebezpečí úrazu.

Ukončení soudního sporu s Mgr. M. Trůblovou

Na zasedání zastupitelstva 25. 11. byl schválen návrh dohody o narovnání a o ukončení pracovního poměru s paní Mgr. M. Trůblovou. Obě dohody nabyly platnosti a účinnosti v úterý 1. 12. 2015, kdy je Mgr. M. Trůblová podepsala. Z dohod vyplývá, že od 1. 12. má ZŠ a MŠ opět jen jednu ředitelku, a to Mgr. Irenu Vejsadovou. Bývalé paní ředitelce bude vyplacena náhrada ušlého výdělku včetně úroků v celkové výši 2.857.356,- Kč. Zároveň budou uhrazeny všechny zákonné odvody zaměstnavatele.

Knihovna 1. 12. 2015

Knihovna bude dne 1. 12. 2015 zavřena. Děkuji Šimková

Knihovna + divadlo 26.11.

Knihovna je dnes otevřena do 17.30 h.

Odjezd do divadla (Svaté neřesti) je v 17.45 h.

Podporujeme poslaneckou verzi zákona o registru smluv

V úterý 24.11.2015 bude poslanecká sněmovna hlasovat o senátních úpravách zákona o registru smluv. Obec Psáry podporuje původní znění zákona schválené poslaneckou sněmovnou a apeluje na všechny poslance, aby odmítli senátem navržené úpravy.

Informace o svozu bioodpadu v roce 2016

Svoz bioodpadu od roku 2016 budou provádět Technické služby Vestec. Cena služby se pro naše občany zřejmě nezmění a nádoby na bioodpad budou dodány bezplatně – částka za jejich nájem bude zahrnuta v celkové ceně. Pokud si občané odkoupí nádobu od firmy Rumpold-P, bude jim cena za roční svoz bioodpadu snížena cca o 230,-Kč za popelnici o velikosti 240l.