Aktuality

Výcvik hasičských jednotek

V sobotu 3.3. 2018 proběhne v Dolních Jirčanech na rybníku Junčák, výcvik hasičských jednotek. Výcvik bude zaměřen na záchranu osoby propadlé ledem. Pro tento účel bude v ploše vytvořena díra, která bude viditelně označena. Žádáme občany, aby v době od 9:00 do 13:00 hodin nevstupovali na led a respektovali výstražnou pásku.
Děkuji
Miloslav Burián

Výcvik hasičských jednotek

V sobotu 3.3. 2018 proběhne v Dolních Jirčanech na rybníku Junčák, výcvik hasičských jednotek. Výcvik bude zaměřen na záchranu osoby propadlé ledem. Pro tento účel bude v ploše vytvořena díra, která bude viditelně označena. Žádáme občany, aby v době od 9:00 do 13:00 hodin nevstupovali na led a respektovali výstražnou pásku.
Děkuji
Miloslav Burián

-->

Nalezen pes rasy zlatý retrívr nebo hovawart

Nalezený pejsek je umístěn v kotci obce Psáry, prosíme majitele, ať nás kontaktuje co nejdříve.

Nalezený fotoaparát KODAK

Včera 24. 1. byl nalezen fotoaparát KODAK v Psárech - lokalita Baba.

Havarijního přerušení odvádění odpadních vod - lokalita Lipová

Dobrý den, oznamujeme vám zahájení havarijního přerušení odvádění odpadních vod v obci Psáry, lokalita Lipová dne 25.01.2018 od 09:00. Předpokládané trvání odstávky: 4 hodiny. Eva Petráková, Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o, tlf. 840 205 206

Havarijního přerušení odvádění odpadních vod- lokalita Lipová

Dobrý den,
oznamujeme vám zahájení havarijního přerušení odvádění odpadních vod v obci Psáry, lokalita Lipová dne 25.01.2018 od 09:00. Předpokládané trvání odstávky: 4 hodiny.
Eva Petráková, Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o, tlf. 840 205 206

840 205 206

 

Nalezen mobilní telefon

Dnes, 17. 1. 2017, byl v ulici K Lůžku nalezený mobil iPhone. Majitel si jej může vyzvednout na obecním úřadě Psáry.

Odečty vodoměrů

Dle informací od VHS Benešov začínají dne 12.1.2018 probíhat odečty vodoměrů v obci Dolní Jirčany.  Odečty provádí odečítačka slečna Skružná, tel.724 876 098. Může se Vám prokázat platným průkazem.

Vydávání občanských průkazů ve dnech voleb

Ve dnech 12. 1. 2018 – 13. 1. 2018 bude zajištěna služba na občanských průkazech (pátek 14:00 - 22:00, sobota 8:00 - 13:30) - Městský úřad Černošice, odbor občansko správních a dopravně správních činností, Podskalská 19, Praha 2. V případě dotazů lze kontaktovat zaměstnance na občanských průkazech na telefonním čísle 601 378 507.

 

Našly se klíče

Na Sídlišti Štědřík - před domem čp. 148 byly nalezeny klíče! Jsou k dispozici na obecním úřadě.

Krásné a pohodové vánoce

Krásné prožití vánočních svátků, v novém roce vše nejlepší, pevné zdraví a hodně úspěchů v pracovním i v osobním životě přeje vedení obce Psáry a zaměstnanci úřadu.

Obecní úřad 22. a 29. 12. 201 uzavřen

Vážení, 

obecní úřad bude ve dnech 22. 12. a 29. 12. 2017 uzavřen. Děkujeme za pochopení. 

OÚ Psáry

Sběrný dvůr dne 23. 12. 2017 UZAVŘEN

Vážení, 

informujeme Vás, že dne 23. 12. 2017 bude sběrný dvůr uzavřen. V sobotu 30. 12. budě běžný provoz.

OÚ Psáry

Přerušení dodávky elektřiny 7. 12. 2017 ul. K Lesu

Vážení, informujeme Vás o plánovaném přerušené dodávky elekřiny dne 7. 12. 2017 v ul. K Lesu. Bližší info zde nebo na ČEZ Distribuce a.s.  tlf. 800 850 860. OÚ Psáry

Porucha na vodovodním řadu ul. Javorová

Vážení, došlo k havárii na vodovodním řadu v ul. Javorová. Nyní je zjišťován rozsah. Budeme Vás průběžně informovat. OÚ Psáry

Porucha na vodovodním řadu ul. Javorová

Dobrý den, v ulici Javorová v DJ došlo k přerušení vodovodního řadu při výstavbě nové přípojky. Je nutná výměna části potrubí. Na opravě se intezivně pracuje. Voda je zajištěna projíždějící cisternou. Plánované ukončení opravy je v 17 hod. Děkujeme za pochopení

Vlasta Málková

Zvláštní užívání místní komunikace Na Vápence v Psárech

Vážení, do 5. 12. 2017 bude mezi křivotkami s ul. Lesní a Ve Stráži probíhat výměna poškozeného vodovodního řadu. SSÚ Psáry, Sedláková

Naháňka 3.12.2017

Dne 3.12.2017 pořádá Myslivecký Spolek Borovina  Psáry naháňku na divoká prasata.Naháňkou se rozumí druh společného honu přičemž se zvěř (prase divoké) nahání na střelce na určeném stanovišti. Lovecká akce proběhne v uvedený den od 9 00 hod. do 15 30 hod. V lokalitě Horní Jirčany viz PŘÍLOHA (mapa). Žádáme obyvatele aby se při svých procházkách vyznačenému území raději vyhnuli z důvodů vaší bezpečnosti a v uvedený den nevstupovali  do honitby. Akce má za úkol snížit stavy prasete divokého a omezit  s působené škody na obecním a soukromém majetku. Za dočasné omezení se předem omlouváme.
Za Myslivecký Spolek Borovina Psáry tel 603 911 041, předseda Ladislav Racz      

Plánované odstávky elektřiny ve dnech 21., 28. a 30. 11. .2017

Vážení, 
informujeme Vás o plánovaných odstávkách elektřiny ve dnech 21., 28. a 30. 11. 2017. Přehled dotčených ulic a nemovitostí je uveden na webu ČEZ . Více informací Vám poskytnou na ČEZ Distribce a.s. tlf. 800 850 860. Zásobování pitnou vodou (pouze pro uživatele vody z vodního zdroje Tondach) bude zajištěno agregátem v Tondachu, předpokládáme tedy, že cisterny nebudou třeba.
Obecní úřad Psáry

Havárie na vodovodním řadu

Dobrý den, došlo k havárii na vodovodním řadu. VHS již pracuje na opravě. Voda nepoteče v Psárech v ulici Kutná, U Nádržky, Nad Nádržkou, Na Návsi, Psárská, Pod Vápenkou, Za Vápenkou, Ve Višničkách, Na Stráni, Za Můstkem a v Dolních Jirčanech v ulici Pražská, Slepá a K Junčáku. Ulicemi budou projíždět cisterny s vodou. Předpokládaná doba opravy cca 4 hodiny. Omlouváme se za komplikace.

Vlasta Málková

Naháňka na divoká prasata 19.11.20174

Dobrý den, dne 19.11 2017 pořádá Myslivecký Spolek Borovina  Psáry naháňku na divoká prasata. Naháňkou se rozumí druh společného honu přičemž se zvěř (prase divoké) nahání na střelce na určeném stanovišti.Lovecká akce proběhne v uvedený den od 9 00 hod. do 15 30 hod. V lokalitě Horní Jirčany(ul.Houbová) s měr Psáry, Štědřík viz PŘÍLOHA (mapa) Žádáme obyvatele aby se při svých procházkách vyznačenému území raději vyhnuli z důvodů vaší bezpečnosti a v uvedený den nevstupovali  do honitby. Akce má za úkol snížit stavy prasete divokého a omezit  s působené škody na obecním a soukromém majetku.
Za dočasné omezení se předem omlouváme.
Za Myslivecký Spolek Borovina Psáry tel 603 911 041 předseda  Ladislav Racz

Rozhodnutí - zvláštní užívání komunikace Pod Vysokou 21. - 23. 11. 2017

Rozhodnutí - zvláštní užívání komunikace Pod Vysokou

Odstávka elektřiny

Informujeme Vás o plánovaných odstávkách elektřiny ve dnech 21., 28. a 30. 11. 2017. Přehled dotčených ulic a nemovitostí je uveden na webu ČEZ. Zásobování pitnou vodou (pouze pro uživatele vody z vodního zdroje Tondach) bude zajištěno cisternami. Více informací ČEZ tlf. 800 850 860.

Nalezený králíček

V lokalitě ul. Pod Vápenkou se dnes 4.11. dopoledne našel zakrslý králíček.

Obecní úřad 31. 10. do 13 hod. UZAVŘEN

Informujeme Vás, že obecní úřad Psáry bude v úterý 31. 10. 2017 do 13 hod. pro veřejnost uzavřen z důvodu školení. Děkujeme OÚ Psáry

Sběrný dvůr v sobotu 28. 10. 2017 OTEVŘEN

Informujeme Vás, 

že v sobotu 28. 10. 2017 bude sběrný dvůr otevřen dle obvyklých otevíracích hodin tj. 9-15 hod. 

OÚ Psáry

Výsledky voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR V ROCE 2017

Volby do poslanecné sněmovny parlamentu České republiky vyhrálo v Psárech a Dolních Jirčanech hnutí ANO2011 následnované ODS, Českou Pirátskou stranou a hnutím Starostové a nezávislí. Volební účast byla velmi vysoká a dosáhla 68,15%.

Dotace pro seniory 992 300 Kč

Naše obec získala první místo v soutěži „Obec přátelská seniorům“, kterou vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Radost z ocenění provází dotace ve výši 992 300 Kč.Peníze budou využity na besedy, přednášky, vzdělávání, rukodělnou činnost, cestování a další volnočasové aktivity našich seniorů.

Vlasta Málková

Havarijního přerušení dodávky pitné vody v obci Psáry, lokalita V Třešňovce, Jižní, Nad Školkou

Oznamujeme Vám zahájení havarijního přerušení dodávky pitné vody v obci Psáry, lokalita V Třešňovce, Jižní, Nad Školkou, odstávka vody z důvodu opravy vodovodní přípojky.

Vydávání občanských průkazů ve dnech voleb

Informujeme Vás, že ve dnech 20. 10. 2017 – 21. 10. 2017 bude zajištěna služba na občanských průkazech (pátek 14:00 - 22:00, sobota 8:00 - 13:30) - správní odbor, Podskalská 19, Praha 2.
V případě dotazů lze kontaktovat zaměstnance na občanských průkazech na telefonním čísle 601 378 507. Městský úřad Černošice

 

Přepojení vody

Ve středu 11.10.2017 cca mezi 9 a 10 h proběhne již avizované přepojení části Dolních Jirčan zásobených z 1SČV na gravitační pásmo vodojemu Vysoká. Změna se týká ulic K Lesu, Javorová, Průjezdná, část ulice K Junčáku a Nad cihelnou.V případě problémů se ozvěte na mail malkovaatpsary [dot] cz.

Vlasta Málková

Nalezené kolo

Dne 30. 9. 2017 bylo v ul. Hlavní v Dolních Jirčanech nalezeno dětské kolo 3/4 zn. Herkules, modrý nástřik rámu se zadním nosičem a předním světlometem. Výrobní číslo nenalezeno. Kolo je uloženo na OÚ Psáry, tlf. 241 940 454.

Obecní úřad v pátek 29. 9. 2017 uzavřen

Informujeme Vás, že v pátek 29. 9. 2017 bude obecní úřad uzavřen. Děkujeme za pochopení. OÚ Psáry

Nové smlouvy s VHS Benešov s.r.o.

V příloze naleznete informace VHS Benešov s.r.o. k novým smlouvy na dodávku vody a odvodu vody. V případě dotazů kontaktujte přímo VHS Benešov s.r.o.

Informace k blížící se výměně zdrojů tepla na pevná paliva tzv. Kotlíková dotace

Informace k blížící se výměně zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019 tzv. Kotlíková dotace pro občany našeho kraje.

ul. Ke Kukaláku - 22. 9. 2017

Vážení,
v pátek 22.9.2017 od cca 7 hodin do 14 hodin nebude průjezdná ul. Ke Kukaláku v úseku od křižovatky s ul. Hlavní po křižovatku s ul. K Junčáku. V uzavřeném úseku se bude provádět oprava povrchu komunikace po pokládce sítí. 
OÚ Psáry

Cyklistický závod

V sobotu 23.9.2017 bude v Kamenici startovat cyklistický závod Bikeclinic Cafe Van Gillern Cup. Závod bude projíždět obcí Psáry  a to konkrétně ul. Na Vápence cca v 10,20 hod.

Závod se jede za plného provozu, proto by pořadatelé chtěli požádat obyvatele ul. Na Vápence o větší míru obezřetnosti v tomto čase, aby nedošlo k ohrožení jak účastníků závodu tak uživatelů komunikace.

Za pořadatele: Jan Kaše, Bikeclinic s.r.o.

 

Oprava kanalizace na Štědříku

vážení, 

v době od 13. do 18.9. 2017 proběhne výměna propadlé splaškové kanalizace, která je umístěna pod chodníkem ul. K Junčáku na sídl. Štědřík.

V místě provádění stavebních prací bude omezena možnost parkování na komunikaci.

Děkujeme za pochopení, OÚ Psáry

 

Zvláštní užívání místní komunikace Javorová v Dolních Jirčanech

Zvláštní užívání místní komunikace Javorová v Dolních Jirčanech  ve dne 5. - 9. 9. 2017

ZŠ Amos přijme pracovníka výdeje obědů

Základní škola Amos hledá pracovníka na výdej obědů pro žáky základní školy v Zelené budově na adrese Pražská 795, Dolní Jirčany. Pracovní doba 10,30-14,30 hod., plat 6400,- Kč. Pokud máte o nabízenou práci zájem či chcete znát podrobnější informace, kontaktujte pana ředitele. (Mgr. D. Kohout, tel. 725850911, kohoutatpsary [dot] cz)

Do školy s Pražskou integrovanou dopravou - konec prázdninového provozu

Důležité informace o tom, jak a za kolik cestovat výhodně do školy pro různé věkové kategorie. 

Špunti na vodě

Letní kino se překládá pro nepřízeň počasí na 27.8.17. Děkujeme za pochopení.

Přerušení dodávky elektřiny 15. 8. 2017

Informujeme Vás o přerušení dodávky elektřiny dne 15. 8. 2017. Více informací na stránkách ČEZ nebo zde OÚ Psáry

Uzavírka v Davli - uzavření mostu přes Vltavu

Z důvodu opravy - odstranění havarijního stavu komunikace je povolena uzavírka v Davli na sil. II/104 - v úseku silniční most přes Vltavu.

Úplná uzavírka: od 4. 9. 2017 do 15. 12. 2017 a od 16. 3. 2018 do  7. 6. 2018 (termín může být upraven dle klimatických podmínek)

Částečná uzavírka: od 16. 12. 2017 do 15.3. 2018 a od 8. 6. 2018 do 21. 6. 2018

Omezení průjezdu ul. K Junčáku Dolní Jirčany

Vážení,
informujeme Vás, že ve  dnech 7. a 8. 8. 2017 bude před pozemkem par.č. 113/2 k.ú. Dolní Jirčany ( téměř na křižovatce ul. K Junčáku a Javorová) zúžený průjezd na komunikaci z důvodu probíhajících stavebních prací na přípojkách pro předmětný pozemek.

Sedláková Renata, správa majetku 

Nalezené kolo

Dne 31. 7. bylo v ul. Pod Vápenkou u sloupu VO nalezeno kolo zn. PANTHER, zlato-černé. Majitel se může obrátit na OÚ Psáry, tlf. 241 940 454. 

Změna anonymního přispívání na obecní web

V souvislosti s několika „troly“, kteří pomocí urážek a anonymního napadání znehodnocují komentáře pod články na obecním webu a znechucují od přispívání ostatní slušné občany, rozhodli jsme se rozdělit diskuze na webu na otevřené (anonymní) a autorizované. 

Opravy komunikací - Na Babu, Ke Kukaláku

Vážení,

informujeme Vás o plánovaných opravách komunikací: 

1. / OPRAVA CESTY NA BABU
v délce cca 200 m v úseku od konce asfaltového povrchu (spodní rovinka)
pondělí 31. 7. 2017 bude v tomto úseku omezen provoz, na komunikaci bude stavební technika, která bude strhávat cca 15 cm povrchu.
úterý 1. 8. 2017 od 8 do 16 hod. bude tento úsek komunikace pro průjezd UZAVŘEN – úprava povrchu komunikace.

2./ OPRAVA KOMUNIKACE KE KUKALÁKU
Ve středu 2. 8. 2017 od 8 do16 hod bude pro průjezd UZAVŘENA komunikace Ke Kukaláku  - úprava povrchu komunikace. V případě potřeby bude provoz omezen i ve čtvrtek 3. 8. 2017.

Sedláková, správa majetku

 

Sedláková, správa majetku

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - sil. II/105 Psáry – Dolní Jirčany

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci -

sil. II/105 Psáry – Dolní Jirčany

Přerušení dodávky elektřiny 19.6., 27.6., 13. 7. 2017

Vážení, informujeme Vás o plánovaných odstávkách elektřiny ve dnech 19. 6., 27. 6. a 13. 7. 2017. Bližší informace na www.cezdistribuce.cz nebo www.psary.cz. OÚ Psáry