Aktuality

Nález peněženky

Včera byla nalezena peněženka s finančním obnosem před obchodem s potravinami na Štědříku. Majitel nechť se dostaví na obecní úřad.

Krásné a pohodové vánoce

Krásné a pohodové vánoce a vše nejlepší do nového roku, hodně zdraví a úspěchů přeje vedení obce a zaměstnanci úřadu.

Obecní úřad 23. a 30. 12. 2016 UZAVŘEN

Informujeme Vás, že obecní úřad bude ve dnech 23. 12.a 30. 12. 2016 uzavřen. Děkujeme za pochopení. OÚ Psáry

Sběrný dvůr ve dnech 24. a 31. 12. 2016 UZAVŘEN

Informujeme Vás, že ve dnech 24. a 31. 12. 2016  bude sběrný dvůr uzavřen. R. Sedláková správa majetku

Našla se kamera

Dobrý den, dnes byla na obecní úřad doručena kamera, kterou někdo ztratil na Staročeském adventu.Za nález a odevzdání děkujeme. Majitel si ji může vyzvednout v úředních hodinách na OU.
Vlasta Málková

Odchyt a odlov divokých prasat

Obec získala od Městského úřadu Černošice povolení pro myslivecké sdružení Borovina k odstřelu a odchytu přemnožených divokých prasat v intravilánu obce. K odstřelu bude docházet na louce nad Kukalákem a na církevním pozemku pod třešňovkou(viz obrázky) a v lokalitě Vysoká. Oblast určená pro střelbu bude označena páskou.

Žádáme proto občany, aby dbali zvýšené opatrnosti a v době od 17,00 do 8,00 ráno nevstupovali na louky, do lokalit (označených na mapkách), psi si drželi na vodítku a nepouštěli je volně. Toto  opatření trvá od 2.12.2016 do odvolání, minimálně do 31.12.2017.

Odstávka vody ve dnech 23. 11. a 24. 11. 2016 - Sídl. Štědřík č.p. 154, ul. K Lesu

Oznamujeme vám zahájení odstávky pitné vody z důvodu přepojování nového vodovodního řadu, náhradní zásobování vodou bude zajištěno:
- dne 23. 11. 2016 od 09:00- lokalita Sídl. Štědřík, sidliště Štědřík bytovka č.p.154 . Předpokládané trvání odstávky: 6 hodin. 
- dne 24.11.2016 od 09:00 - ulice K Lesu, Dolní Jirčany. Předpokládané trvání odstávky: 6 hodin. 

Eva Petráková, Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. 

 

Ul. Pod Strání 23. 11. 2016 uzavřena

Ve středu 23. 11. 16 od 8 do 15h bude cesta v ul. Pod strání v Psárech v úseku podél koupaliště pro průjezd uzavřena z důvodu opravy žlabu. Děkujeme za pochopení, Sedláková R., správa majetku

Našel se papoušek

V neděli 20. 11. byl v blízkosti pobytové louky na Štědříku nalezen papoušek korela / viz foto /. Papoušek byl umístěn do odborné péče pí Žohové z Jílového u Prahy - Luka pod Medníkem, tlf. 603 211 381.  

Dotace a návratné finanční výpomoci pro spolky a zájmová sdružení

Místním spolkům a zájmovým sdružením připomínáme že  že od 1. 11. do 30. 11. je možné na podatelnu obecního úřadu podávat Žádosti o individuální dotace a návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Psáry. Všechny potřebné informace a dokumenty naleznete na konci článku.

OÚ uzavřen 9-11.11.2016

Informujeme Vás, že ve dnech 9. až 11. 11. 2016 (středa - pátek) bude obecní úřad pro veřejnost z technických důvodů UZAVŘEN.

Obecní úřad 9. - 11. 11. 2016 UZAVŘEN

Vážení, informujeme Vás, že ve dnech 9. až 11. 11. 2016 (středa - pátek) bude obecní úřad pro veřejnost z technických důvodů UZAVŘEN. OÚ Psáry
 

Přerušení dodávky elektřiny dne 1. 11. 2016

Dne 1.11.2016 v době od 08:00 do 14:00 hod. bude přerušena dodávka elektřiny v ul. Hlavní,Horní,Javorová,K Junčáku,Ke Kukaláku,Krátká,Na Výsluní,Na Vysoké,Nad Školkou,Pod Skalkou,Spojovací,Sportovců,U Studny,V Dolcích. Bližší informace na www.cezdistribuce.cz a www.psary.cz.

Přerušení dodávky elektřiny dne 1. 11. 2016

 

Zvláštní užívání místní komunikace Ke Kukaláku v Dolních Jirčanech

Zvláštní užívání místní komunikace Ke Kukaláku v Dolních Jirčanech 

Zvláštní užívání místní komunikace Sportovců v Dolních Jirčanech

Zvláštní užívání místní komunikace Sportovců v Dolních Jirčanech

- Uzavírka místní komunikace ve dnech 17. 10. - 12. 12. 2016

Výsledky voleb do zastupitelstva Středočeského kraje 2016 v naší obci

Konečné výsledky letošních voleb do zastupitelstva středočeského kraje v naší obci převzaté se serveru http://volby.cz

Nová mobilní aplikace pro obyvatele Psár a Dolních Jirčan

Pro naše občany je nyní připravena nová mobilní aplikace „Obec Psáry“, která usnadňuje komunikaci s obecním úřadem a naopak. V rámci aplikace se nejen dozvíte o aktuálních informacích, ale máte si rovněž možnost přečíst Psárský zpravodaj, informace na úřední desce či nahlédnout do fotogalerie. Neméně důležitá je možnost kontaktovat obecní úřad s vaším problémem, případně technické pracovníky pro nahlášení závad (nefunkční osvětlení, výmoly na silnici, nevyvezený odpad apod.). Majitelé této aplikace budou navíc informováni o důležitých věcech pomocí notifikačních zpráv. Mobilní aplikace je k dispozici pro iOS (iPhone a pod) a Android.

Výběrového řízení na pozici tajemník/tajemnice obecního úřadu Kamenice

Obec Kamenice vyhlašuje výběrové řízení na pozici tajemník/tajemnice obecního úřadu Kamenice. Více informací naleznete v příloze.

Přemnožená divoká prasata

V úterý 4.10. jsme se sešli se zástupcem odboru Životního prostředí MÚ Černošic panem Bc. Hrzánem a našimi myslivci. Prošli jsme postižené oblasti obce, abychom se domluvili na dalším postupu. Vytipovala se místa, která by byla vhodná k odstřelu prasat mimo honitbu, ale nejprve je nutné získat povolení. Také žádáme o povolení naháňky mimo honitbu, ale zda ho získáme nebo ne, nevíme. O dalším postupu budeme informovat na společné schůzce, které se uskuteční 21.10. v Restauraci Na kopečku od 18 hodin a jste na ni zváni.

Vlasta Málková

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají: v pátek dne 7. 10. 2016 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 8. 10. 2012 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Místem konání voleb je volební místnost na obecním úřadě Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

Informace k vydávání občanských průkazů ve dnech konání voleb zde

Nalezena fenka dne 28.9.16 na návsi v Psárech

Prosíme majitele o vyzvednutí psa, který je dočasně umístěn v obecním kotci. Děkujeme i za info, kdyby někdo fenku poznal s odkazem na majitele

Divočáci

Množí se stížnosti našich občanů na přemnožená divoká prasata. O všech problémech informujeme myslivce, kteří se snaží problematická místa nevhodná ke střelbě procházet se psi a instalují na okraje obytných částí pachová zradidla viz. článek v Psárském zpravodaji str. 35  . Prasata se lidí nebojí a velmi dobře se jim žije na neposekaných pozemcích v obydlených lokalitách, proto žádáme všechny majitele neudržovaných pozemků, aby zjednali nápravu a pozemky alespoň posekali. Podařilo se nám domluvit společné setkání s pracovníky Odboru životního prostředí i s myslivci na  úterý 4.10. Pokusíme se vytipovat pozemky vhodné k odstřelu prasat mimo honitbu. O výsledku jednání budeme informovat.

Vlasta Málková

Technické služby Dolnobřežanska nabízejí pracovní místa

Technické služby Dolnobřežanska nabízení nová pracovní místa v regionu. Více ZDE

 

Sběrný dvůr 28. 9. 2016

Informujeme Vás, že ve středu 28. 9. 2016  bude sběrný dvůr uzavřen. R. Sedláková

Odstávka vody ze zdroje Tondach

Vážení, 
ve dnech 21. 9. a 29. 9. 2016 bude odstávka elektřiny. Z tohoto důvodu bude přerušena dodávky vody ze zdroje Tondach-ul. Nad Školkou, V Třešňovce, část ul. Pražská, Jižní, Sídl. Štědřík, V Zahradách a Chrpová . Cisterny budou přistaveny.
Děkujeme za pochopení. OÚ Psáry

Odstávka elektřiny - přerušení dodávky vody Tondach

Vážení, ve dnech 21. 9. a 29. 9. 2016 bude odstávka elektřiny. Z tohoto důvodu bude přerušena dodávky vody ze zdroje Tondach-ul. Nad Školkou, V Třešňovce, část ul. Pražská, Jižní, Sídl. Štědřík, V Zahradách a Chrpová . Cisterny budou přistaveny. Děkujeme za pochopení. OÚ Psáry

Přerušení dodávky elektřiny

Dle sdělení spol. ČEZ bude ve dnech 12.9., 15.9., 21.9., 23.9. a 29.9. 2016 přerušena dodávka elektřiny. Seznam dotčených nemovitostí uveden na webu ČEZ nebo tlf. 371 100 100 nebo 840 840 840 a webu obce.

Přerušení dodávky elektřiny ve dnech 12.9., 15.9., 21.9. a 23.9. a 29. 9. 2016

Vážení, dle sdělení spol. ČEZ bude ve dnech 12.9., 15.9., 21.9. a 23.9. 2016 přerušena dodávka elektřiny. Seznam dotčených nemovitostí zjistíte na webu ČEZ nebo tlf. 371 100 100 nebo 840 840 840.

UZÁVĚRY KOMUNIKACÍ

Informujeme Vás, že od úterý 30. 8. od 7,30 hod do středy 31. 8. do 19 hod. bude uzavřena pro průjezd komunikace Pod Strání na Babu a to v úseku cca 80 m před můstkem a to z důvodu pokládky živičného povrchu. Úsek je možný objet po cestách Baba II nebo Baba III na ul. A. Šimka a dále ul. Pod Vápenkou.

Od úterý 30. 8. od 7,30 hod bude s obtížemi průjezdná ul. Horní v úseku od křižovatky s ul. Pod Skalkou po konec obce Dolní Jirčany a to z důvodu frézování živičné vrstvy a dále ve dnech 31. 8. - 1. 9. bude tento úsek pro průjezd úplně uzavřen a to z důvodu pokládky nového povrchu. Úsek je možný objet po místních komunikacích, ale žádáme řidiče, aby pro výjezd z obce v těchto dnech použili spíše místní komunikace směřující na sil. II/105 Pražskou.

Uzavírka silnice III/1051 Libeř - Psáry

V termínu od 23. 8. 2016  do 18. 9. 2016 je úplně uzavřena silnice III/1051 Libeř-Psáry viz Oznámení Městského úřadu Černošice.  

Přerušení dodávky elektřiny 1. 9. 2016

Dne 1. 9. 2016 bude přerušena dodávka elektřiny v části obce Psáry i Dolní Jirčany. Seznam dotčených ulic v odkazu v aktualitách na www.psary.cz

Přerušení dodávky elektřiny 1. 9. 2016 od 7 - 19 h

Dne 1. 9. 2016 bude přerušena dodávka elektřiny v části obce Psáry i Dolní Jirčany. Seznam dotčených ulic zde

Cesta na Babu

Včera 17.8.16 byla upravena spodní část cesty  k lesu navezením a uválcováním tzv. obrusnou drtí ze živice a to mimo cca 80 m úseku před můstkem.

Na tuto část bude položen do konce září t.r. živičný povrch. Tento úsek splňuje všechny předpoklady pro umístění stavby komunikace – podklad komunikace je dostatečně zpevněn, aby se nemusel budovat podkladový „kufr“ pod živici, je zde vybudováno potřebné odvodnění a je nesporné, že v tomto úseku bude stavba komunikace skutečně umístěna na pozemku pro komunikaci, který je ve vlastnictví obce.

Sedláková Renata, správa majetku a silniční správní úřad

 

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí

Od společnosti ASEKOL jsme obdrželi certifikát certifikát Environmentálního vyúčtování společnosti ze kterého vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 245 televizí, 110 monitorů a 3 970,03 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 149,81 MWh elektřiny, 7 882,75 litrů ropy, 645,45 m3 vody a 5,33 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 32,03 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 129,04 tun. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Změna dopravního značení

Dne 1.8.2016 došlo k výměně dopravního značení na parkovišti na návsi v Psárech. DZ Parkoviště vyhrazené pro služby byla nahrazena za IP 13b – parkoviště s parkovacím kotoučem a  dodat. cedulkou  omezující dobu parkování  max. na 2 hod a to v době od Po – Pa 8 -17 hod. Parkující řidiči nemusí mít přímo parkovací kolečko, stačí čitelně napsaný údaj o čase zaparkování s uložením na viditelném místě v autě (na palubní desce). Parkoviště bylo využíváno z větší části řidiči, kteří zde v ranních hodinách odstavili vozidlo, k cestě do práce dále použili hromadnou dopravu a celý den blokovali parkovací místa. Sedláková Renata

Odstávka vody na Štědříku

Oznamujeme vám zahájení odstávky pitné vody v obci Psáry, lokalita Sídl. Štědřík a MŠ dne 04.08.2016 od 08:30. NZ vodou bude zajištěno Předpokládané trvání odstávky: 9 hodin. Eva Petráková

Odstávka vody na Štědříku

Dobrý den,
oznamujeme vám zahájení odstávky pitné vody v obci Psáry, lokalita Sídl. Štědřík, z důvodu výměn hlavních uzávěrů vody k č.p.154 a č.p.153, bezvodí bude v celém sídlišti Štědřík a MŠ, NZ vodou bude zajištěno dne 04.08.2016 od 08:30. Předpokládané trvání odstávky: 9 hodin.

S pozdravem 
Eva Petráková
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.

Černoleská 1600
256 13 Benešov

Kontejner na trávu?

Včera 18.7. byl před sběrný dvůr umístěn kontejner na trávu vč. popelnice, do které je možné odložit obaly od dovezené trávy. Dnes ráno je o kontejner opřený odpad a popelnice plná pytlů se stavebním materiálem. Místo kolem kontejneru není určeno k ukládání odpadu a popelnice skutečně má sloužit pro odkládání obalů od trávy.Děkujeme za pochopení, R. Sedláková

Umístění kontejneru na trávu před areál sběrného dvora

Rada obce schválila návrh na umístění kontejneru na biologický odpad – konkrétně na ukládání trávy před areálem sběrného dvora v Psárech na zkoušku od 18.7.2016.

Kontejner slouží pouze pro odkládání bioodpadu (trávu, listí, kuchyňského odpadu rostlinného původu  - bez obalů) pro fyzické osoby, které mají uhrazen poplatek za svoz a likvidaci odpadu v obci Psáry.

Našel se pejsek

Dne 11.7.2016 v nočních hodinách byla odchycena fena rasy Hovavard -  retriever v ul. Pod Vápenkou v obci Psáry a je umístěna v obecním kotci. V případě, že víte komu pejsek patří, volejte 602 754 820. Děkujeme. R. Sedláková

Knihovna - provoz od 12. 7. 2016

Vážení, informujeme Vás, že knihovna bude od úterý 12. 7. 2016 opět v provozu v obvyklých hodinách tj. ÚTERÝ 13-17 hod. a ČTVRTEK 16-20 hod. I. Šimková, knihovnice

Upozornění pro uživatele cesty do chat nad vodojemem Na Vápence v Psárech

V pondělí  4.7.2016 se bude po cestě pohybovat silniční technika, která bude upravovat povrch cesty. Bude zahájena úprava povrchu komunikace, celá cesta až k chatám bude dokončena do konce srpna.

Nelezený pes

Dne 29.6. byl u obecního úřadu nalezen tento pes. Je umístěn v obecním kotci.

Výdej na tel. 602 754 820

Sběrný dvůr 6. 7. 2016

Informujeme Vás, že ve středu 6. 7. 2016  bude sběrný dvůr uzavřen. Svoz pytlů z chat v Dolních Jirčanech proběhne v úterý , bez ohledu na státní svátek. R. Sedláková

Provoz knihovny - červen a červenec

Vážení návštěvníci obecní knihovny, 

z důvodu dlouhodobé nemoci paní knihovnice bude během měsíce června a části měsíce července knihovna přístupná v úředních hodinách obecního úřadu. Při návštěvě se ohlaste prosím v kanceláři OÚ.

Děkujeme za pochopení . OÚ Psáry 

Rozhodnutí - 18. 6. 2016 uzavírka části místní komunikace ul. Hlavní, U Sv. Jána

Rozhodnutí - uzavírka části místní komunikace ul. Hlavní, U Sv. Jána

Zkrácení úředních hodin - letní prázdniny

Obecní úřad Psáry oznamuje, že v době letních prázdnin, tj. od 1. července do 31. srpna 2016, budou úřední hodiny pro veřejnost v pondělí a středu od  8 - 16 h. (polední pauza 12-13 h). OÚ Psáry

Elektrické vedení v Tondachu je opraveno

Vážení občané, porucha na el.vedení v Tondachu se podařila opravit. Nyní dochází k napouštění a odkalování vody. Vlasta Málková

Nelezená fenka

Dne 8.6.2016 byla odchycena v ul. Jílovská u Laguny v Psárech tato fenka. Je umístěna v obecním kotci.

Tel. pro vyzvednutí  602 754 820