Aktuality

Výpadek elektřiny

Výpadek elektrického proudu v Dolnich Jirčanech je způsoben poruchou trafostanice a na opravě se pracuje. Opětovné zprovoznění se očekává do 12 hod dnešního dne.

Dočasná uzavírka komunikace Pod Vysokou

Dne 8.11.2018 v období mezi 12:00 hod. až 15:00 hod. bude dočasně uzavřena komunikace Pod Vysokou, před pozemkem č. 352/32. Důvodem je skládání materiálu. Místo lze objet po místních komunikacích.

 

Údržba zeleně - výzva majitelům nemovitostí

Před blížící se zimou jsme provedli obhlídku stavu zeleně v naší lokalitě. Jedná se o keře, dřeviny i plazivé porosty před našimi ploty, ale i za našimi ploty (to v případech, kdy dřeviny prorůstají plotem a nebo přes něj přerůstají). Bylo by potřeba, abychom v nadcházejícím období vegetačního klidu provedli takovou úpravu zeleně v okolí svých domů, která zaručí bezproblémový přístup pro odklízecí stroje na sníh, ale i průjezd pro vozidla záchranného systému.

Rekonstrukce ulice Na Vápence – projektová dokumentace

Na základě několika jednání s občany byla doplněna projektová dokumentace, která bude předložena Stavebnímu úřadu v Jesenici. Obec nechala zadat studii, která by vyšla vstříc části obyvatel, žijících v této i navazujících ulicích, kteří se obávali budoucího zhoršení bezpečnosti. Projekční firmou byla navržena změna přednosti v celé lokalitě. Nově návrh zavádí přednost zprava. Křižovatky budou plnit zpomalovací funkci. Dále je navrženo v celé lokalitě snížení rychlosti (Zóna 30 km/hod.) a doplněno upozornění na přednost zprava. Jako poslední doplňkové opatření jsou navrženy tři zpomalovací prahy.

V tomto duchu bude podána žádost o stavební povolení. Námitky občanů budou posuzovány stejně, jako dotčených orgánů (zejména Policie ČR). Až následně Stavební úřad Jesenice rozhodne. Nechápejte tedy přiložené soubory jako dokumentaci ke skutečnému provedení stavby.

 

 

Havárie na vodovodním řadu

Dobrý den, oznamujeme vám zahájení havarijního přerušení dodávky pitné vody v obci Psáry, lokalita Ve Stráži dne 22.10.2018 od 10:15. Předpokládané trvání odstávky: 2 hodiny.

Eva Petráková
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
Černoleská 1600
256 13 Benešov
tlf. 840 205 206

 

 

Dočasné uzavření ul. K Lůžku

Obecní úřad informuje, že dne 17.10.2018 odpoledne nebo  18.10.2018 dopoledne  bude přibližně na 3 hodiny z důvodu vykládky kamionu dočasně uzavřena ulice K Lůžku od křižovatky ulice Na Lukách směrem ke křižovatce s ulicí U Sv. Jána. Ing. Jašková, OÚ Psáry

 

Havárie na vodovodním řadu

Oznamujeme vám zahájení havarijního přerušení dodávky pitné vody v obci Psáry, lokalita Pražská, Jižní, Nad Školkou, sídliště Štědřík, V Třešnovce dne 05.10.2018 od 15:20. Předpokládané trvání odstávky: 6 hodin. Cisterny budou projíždět ulicemi.
VHS Benešov

Havarijního přerušení dodávky pitné vody lokalita Lesní dne 03.10.2018

Oznamujeme  zahájení havarijního přerušení dodávky pitné vody v obci Psáry, lokalita Lesní dne 03.10.2018 od 11:15. Předpokládané trvání odstávky: 1 hodina.

 

Stavba nové školy pro Psáry a Dolní Jičany z ptačí perspektivy

Většina našich obyvatel ví, že se u kruhového objezdu v Dolních Jirčanech staví nová škola pro naše děti. A řada z nich kolem ní často jezdí autem nebo autobusem. Co se však nachází ua plotem je mnoha lidem skryto, proto Vám nyní nabízíme možnost podívat se na videu, jaký je stav nové školy k 29. 8. 2018.

Večerní bojovka - Registrace

Obec Psáry spolu se školou a školkou Vás srdečně zve na 13. 10. od 18.30 hodin na večermí bojovku pro děti kde Vás čekácesta k převozníku Cháronovi provázená řeckými bohy a Titány,od kterých musíte získat dostatek mincí k tomu, abyste mohli opustit podsvětí, které hlídá temný Hádes. Registrujte se již nyní!!

Vydávání občanských průkazů v době voleb - Tj. ve dnech 5. 10. 2018 – 6. 10. 2018

Zjistíte-li ve dnech voleb, že nemáte platný občanský průkaz, je možné si na správním odboru MěÚ Černošice v Podskalské 19, Praha 2 nechat udělat zdarma na počkání občanský průkaz s platností na 1 měsíc.

Svoz domovního odpadu v ulici Kutná a návazných komunikacích

V souvislosti s rekonstrukcí mostu v ulici Kutná dochází ke změně pořadí svozu jednotlivých ulic. Svoz domovního odpadu části Psár za mostem směrem na Libeř (ulice Kutná, U nádržky, V zahradách a další) je nyní svážena jako první od 6.00hodin. Prosíme proto občany, aby své popelnice vystavili před zahájením svozu, ideálně večer před. Děkujeme za pochopení.

Úpravy tras a autobusových zastávek při opravě silnice II/603 v Jesenici

Z důvodu opravy povrchů na silnici II/603 v Jesenici dochází od zahájení provozu dne 15. 10. 2018 (pondělí) do ukončení provozu dne 28. 10. 2018 (neděle) k úpravě tras a zastávek autobusů 341, 334, 327 a 348 na zastávce Jesenice a současně ke zrušení zastávky Jesenice, Bytovky. Více naleznete na přiloženém PDF a obrázku. V případě nejasností kontaktujte http://www.pid.cz

Od 29. 10. bude následovat další etapa úpravy provozu.

Zvláštní užívání místní komunikace Horní v Dolních Jirčanech

Dne 22. 9. 2018 bude uzavřena část komunikace v ul. Horní mezi ul. Sportovců a K Ořechovce v době od 9 do 14 hod. Uzavřený úsek komunikace je možné objet po místních komunikacích. 

Přerušení dodávky elektřiny a dodávky vody dne 11. 9. 2018

Z důvodu přerušení dodávky elektřiny (seznam nemovitostí na webu obce) dne 11. 9. 2018 v době od 8 do 15 hod. dojde zároveň k přerušení dodávky vody (nepůjde ATS na VDJ Vápenka). Cisterny s pitnou vodou budou přistaveny v ul. Na Vápence a v ul. Pod Vápenkou. Kontakt VHS Benešov s.r.o. - Karel Houda tlf. 724 431 994

Přerušení dodávky elektřiny a dodávky vody dne 11. 9. 2018

Z důvodu přerušení dodávky elektřiny (seznam nemovitostí v příloze)
dne 11. 9. 2018 v době od 8 do 15 hod. dojde zároveň k přerušení dodávky vody
(nepůjde ATS na VDJ Vápenka). Cisterny s pitnou vodou budou přistaveny v ul. Na Vápence a v ul. Pod Vápenkou.
Kontakt VHS Benešov s.r.o. - Karel Houda tlf. 724 431 994

 

 

Uzavírka ul. Kutná

Upozorňujeme na uzavírku ul. Kutná v Psárech do 12. 9. 2018 do 13. 1. 2019. více informací na webu obce Psáry

Upozornění na uzavírku ul. Kutná

Z důvodu opravy mostu ev. č. 1051-1 na silnici III/1051 v ul. Kutná bude v termínu
od 12. 9. 2018 do 13. 1. 2019 úplně uzavřena ul. Kutná v úseku mezi ul. U Potoka a ul. U Nádržky. Objízdná trasa, přechodné dopravní značení a další informace jsou uvedeny v přílohách.
Investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic Stč. kraje.
Zhotovitelem stavby je spo. MaGe Construction s.r.o., Ing. Martin Průša tlf. 602 428 945

ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví

Zásah provádějte průběžně v období vegetačního klidu - viz příloha.

Nové informace ke spuštění regionálního dopravního systému PID Lítačka

Informace pro obyvatele Středočeského kraje, jak cestovat pohodlně po Praze a Středočeském kraji – nově Vám k tomu stačí pouze jedna karta! Díky regionálním dopravního systému PID Lítačka si můžete vybrat, zda si jízdné nahrajete na kartu Lítačka, In Kartu Českých drah nebo na platební kartu Mastercard nebo Visa. Více informací na www.pid.litacka.cz

Nalezený pes

Dne 25.08.2018 v dopoledních hodinách byl odchycen černý pes s  vlnitou srstí v Dolních Jirčanech v ul. Houbová v Psárech. Neznáte majitele? Pes umístěn v obecním kotci, pokud se neozve majitel, bude odvezen do útulku.

Změny v autobusové dopravě od 1. 9. 2018

Od soboty 1. září 2018 dochází v provozu PID k několika trvalým změnám a úpravám. Pro autobusové linky číslo 332, 335, 337, 339 a 362 se zastávka Budějovická přemísťuje z Budějovické ulice do Olbrachtovy ulice přičemž zůstane zachováno pořadí sloupků jaké je v současné době v ulici Budějovická.

Od čela zálivu v ulici Olbrachtova (odkud v současné době odjíždí noční linka 956) budou odjíždět linky 332 a 362 směr Jílové u Prahy.

Od druhého sloupku v ulici Olbrachtova budou odjíždět linky 335, 337 a 339 směr Kamenice/Pyšely/Týnec nad Sázavou.

 

Obecní úřad 22. 8. 2018 do 14 hod. uzavřen

Vážení, informujeme Vás, že obecní úřad bude dnes tj. 22. 8. 2008 do 14 hod. uzavřen z důvodu přerušení dodávky elektřiny. OÚ Psáry

Havárie na vodovodním řadu

Došlo k havárii na vodovodním řadu v ulici Sportovní v Psárech. Oprava potrvá cca do 13 hodin. Cisterna bude přistavena.

Vlasta Málková

Novinky v nákupu jízdného a nové celostátní slevy od září 2018

Od 1. září 2018 dojde k zavedení celostátních slev na jízdném pro děti, studenty a seniory v příměstské dopravě. Pro děti a juniory od 6 do 18 let, pro studenty od 18 do 26 let a pro seniory od 65 do 70 let bude nově poskytována ve vlacích i příměstských autobusech PID 75% sleva z plnocenného jízdného. Více info včetně dalších změn naleznete v příloze.

Opatření obecné povahy - zákaz zalévání

Městský úřad Černošice vydal opatření obecné povahy. Omezuje se užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Psáry tak, že se

zakazuje zalévání zahrad a napouštění bazénů

touto vodou do odvolání nejdéle do 15. 10.  2018.

Oznámení o uzavření úřadu 3. 8. 2018

Z technických důvodů bude v pátek 3. srpna 2018  obecní úřad pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.
Vlasta Málková

Závada na vodovodu je opravena

Poruchu na vodovodu se podařilo opravit. Nyní je systém stabilizován. Extrémně suché a teplé počasí způsobilo, i přes veškeré výzvy k šetření vodou,  navýšení spotřeby pitné vody až trojnásobně. V případě vysokého odběru vody a vyčerpání obecních vrtů, může systém opět zkolabovat.

Vlasta Málková

Havárie na vodovodním řadu

Dnes se podařilo zprovoznit vodovod a zásobit tak vodou všechny nemovitosti. Vodovodní systém, ale  jede v nouzovém režimu a je nestabilní. Porucha na vodovodu se stále nepodařila opravit.

Znovu apelujeme na naše občany, aby s pitnou vodou zacházeli maximálně hospodárně.

V případě vysokého odběru vody, systém zkolabuje.

Moc děkujeme za vstřícnost, za pomoc, za trpělivost.
Vlasta Málková  

 

Havárie na vodovodním řadu

Oblast, kde se porucha na vodovodním systému vyskytuje je lokalizována, ale konkrétní místo úniků vody se stále nenašlo. Potíže s tlakem i dodávkou vody budou přetrvávat do úplné opravy.

 Žádáme proto občany, aby šetřili vodou, co nejvíce to půjde i v lokalitách, kde momentálně voda teče. Jakmile začnou běžet závlahy nebo dojde k většímu odběru vody naráz, systém kolabuje a druhá část obce je bez vody. Technici jsou v terénu a na opravě závady pracují, všichni doufáme, že voda poteče co nejdříve.

 Tentokrát je nutná pomoc vás všech.

 Moc děkujeme za vstřícnost, za pomoc a za trpělivost.
Vlasta Málková

Přepojování vodních zdrojů

V noci ze středy na čtvrtek od 23.00 do 5.00 dojde přepojování vodojemů a zdrojů vody. Díky tomu budou přerušeny dodávky vody či výrazně sníženy tlaky.

Přetrvávající havárie na vodovodním řadu

Havárii vody se od včerejška ani přes veškerou snahu zatím nepodařilo odstranit, protože poškozený řad se díky vysoké spotřebě chová značně nestabilně a díky tomu se nedaří správně lokalizovat místo úniku vody. Na různých místech v obci tak dochází k výpadkům dodávek vody. Prosíme občany aby se zdrželi zalévání zahrad a napouštění bazénů, aby tak dále situaci nezhoršovali, protože voda je v současnosti zavážena i do vodojemů pomocí cisteren a naopak aby nám do komentářů na facebooku https://www.facebook.com/psary.dolnijircany/ zasílali info v případě potíží s dodávkami vody. Prosíme vždy ulici a čas. Správcovské firmě to umožní lépe lokalizovat místo úniku. 

Děkujeme za pochopení

Havárie na vodovodním řadu

Dobrý den,
havárie na vodovodním řadu způsobila v obci přerušení dodávky pitné vody. Na opravě se intenzivně pracuje, ale potíže budou trvat i zítra. Tlak vody bude střídavě klesat. 

Cisterna s vodou bude přistavena na dolnojirčanskou náves, kde jsou nemovitosti bez vody.. Omlouváme se za komplikace.

Vlasta Málková

Upozornění pro cyklisty, chodce, pejskaře - připínáčky na cestě v lesíku podél pobytové louky

Bylo nám nahlášeno, že na lesní cestě podél pobytové louky na Štědříku jsou rozsypány připínáčky. Dbejte zde zvýšené opatrnosti.

Nalezena čivava

Dne 09.07.2018 v 19:30 hodin byl v zahradě u rodinného domu v ulici Kutná v Psárech nalezen pes krátkostrsté čivavy, hnědý s pálením. Umístěn je je na obecním úřadě.

 

Odečty vodoměrů začnou probíhat od pondělí 9.7.2018

Odečty v obci Psáry provádí odečítačka slečna Skružná, tel.724 876 098. Může se Vám prokázat platným průkazem. 

Odečty vodoměrů

Dobrý den, dovoluji si Vás upozornit, že od pondělí 9.7.2018 začnou probíhat odečty vodoměrů v obci Psáry.  Odečty provádí naše odečítačka slečna Skružná, tel.724 876 098. Může se Vám prokázat platným průkazem. V případě jakýchkoliv potíží či připomínek ohledně odečtů se obracejte prosím na slečnu Skružnou nebo i přímo na mne. V případě, že nebudete zastiženi, můžete jí též nahlásit stav vodoměru SMS zprávou, na email: skruznaatvhs-sro [dot] cz  nebo odpovědět na můj email.

Jiřina Frková, Vedoucí zákaznického centra VHS

Rozhodnutí - zvláštní užívání komunikace K Lesu ve dnech 2. 7. až 4. 7. 2018

Rozhodnutí - zvláštní užívání komunikace K Lesu ve dnech 2. 7.  až 4. 7. 2018

Nalezené černé koťátko

V Psárech, ul. Jílovská 52 bylo dnes nalezeno černé kotě, vypadá velmi plaše. Prozatím je v prostorách úřadu, bude odvezeno do útulku. 

Přerušení dodávky elektřiny ve dnech 25. 6. a 4. 7. 2018

Informujeme Vás, že ve dnech 25. 6. a 4. 7. dojde k přerušení dodávky elektřiny. Seznam dotčených nemovitostí v příloze nebo na ČEZ odstávky

Rozhodnutí SSÚ - zvláštní užívání komunikace ul. Na Stráni, Pod Strání, Akátová dne 19. 6. 2018

Rozhodnutí SSÚ - zvláštní užívání komunikace ul. Na Stráni, Pod Strání, Akátová dne 19. 6. 2018 na dobu 8-15 hod. 

Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1. července 2018

Aktuální informace o lhůtách pro vydání občanských průkazů (dále jen „OP“) a cestovních pasů (dále jen „CP“), o výši správních poplatcích, místní příslušnosti úřadů pro nabírání žádostí a předávání vyhotovených dokladů. 

Psáry jsou opět bez vody

Stále máme okolo sebe obyvatele, kteří při tomto obrovském suchu napouštějí bazény nebo si na noc zapnou zavlažování. Obrovská bezohlednost ke svým sousedům způsobuje náhlé odčerpání velkého množství vody z vodojemů. Odtok je větší,  než je  denní možný odběr podzemní vody z vrtů, takže se vodojemy nestíhají doplnit.

Žádáme občany, aby nenapouštěli bazény z vodovodního řadu a nepouštěli závlahy.

Děkujeme za pochopení a za solidárnost s ostatními spoluobčany.

Vlasta Málková

Našel se pes

Dnes v 08.15 byl v ul. Jesenická - komerční zóna, převzat nalezený pes - pravděpodobně fena německého ovčáka, bez ID znaků a zranění. Pes byl umístěn do kotce obce Psáry

Cesta na Babu, ul. Pod Strání , Psáry

Ve čtvrtek 24.5.2018 cca od 13 do 17h bude ve spodní části ulice, v místě, kde se sesunula opěrná zeď, probíhat další část prací spojených se zabezpečením nestabilního svahu. Po komunikaci se bude pohybovat stavební technika.

Žádáme řidiče i chodce, aby v tomto místě dbali zvýšené opatrnosti. V době nakládky materiálu žádáme řidiče o strpení, neboť nepůjde kolem stroje projet.

 

 

Žádost o součinnost při odečtech vodoměrů

V příštích dnech budou ve vaší obci probíhat odečty vodoměrů. Pravidelná kontrola vodoměru slouží jako prevence skrytých úniků a tím i nezvykle vysokých faktur. Z toho důvodu je nezbytné alespoň jednou ročně odečíst i vodoměry s předpokládanou nulovou spotřebou. Žádáme tímto obyvatele napojené na veřejný vodovod o součinnost při odečtech a zpřístupnění vodoměrů pro odečítače.

Rozhodnutí - zvláštní užívání komunikace Javorová ve dnech 14.5. - 21. 5. 2018

Rozhodnutí - zvláštní užívání komunikace Javorová ve dnech 14.5. - 21. 5. 2018

Našel se pejsek

Dne 26.4.2018 v odpol. hodinách byl nalezen pejsek na návsi v Dolních Jirčanech. Pejsek je umístěn v obecním kotci. V případě, že víte, komu pejsek patří ,volejte 602 754 534 p. Rubáš.

 

Divadlo - Jo, není to jednoduché

Odjezd do divadla je ve čtrvrtek 26.4. v 17,15 ze zastávek v Psárech, od OU a z DJ.

Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací K Lůžku, Hlavní v Dolních Jirčanech od 25. 4. do 9. 5. 2018

Silniční správní úřad obce Psáry povoluje zvláštní užívání komunikací K Lůžku a Hlavní v Dolních Jirčanech - překop v úseku mezi návsí a křižovatkou s ul. Pražská a v části kom. pod hřbitovní zdí na úrovni budovy restaurace v Dolních Jirčanech - od 25. 4. do 9. 5. 2018.