Aktuality

Zápis do Klubíčka pro školní rok 2019/2020

Zápisy do dětské skupiny Klubíčko pro děti od 2 do 4 let probíhají v průběhu června online na adrese http://rcdomecek.cz/zapis-klubicko-20192020 Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobyt v obci dle data narození.

 

Úspora emisí v naší obci

Díky pečlivému třídění odpadu naši občané přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Dosažená úspora představuje 376,728 tun CO2 ekv. a úsporu energie v hodnotě 10 176 697 MJ. Děkujeme že pečlivě třídíte odpady.

Nalezen jezevčík v ul. K Hlásovu

Hledá se majitel jezevčíka. Pejsek byl nalezen dnes v Dolních Jirčanech v ulici K Hlásovu, nyní je umístěn v kotci Psáry.

Zahájení havarijního přerušení dodávky pitné vody v obci Psáry

Dobrý den,
oznamujeme vám zahájení havarijního přerušení dodávky pitné vody v obci Psáry, lokalita K Hlásovu, Nad Obcí, Nad Hřištěm, Pod Vysokou, K Ořechovce dne 05.06.2019 od 08:00. Předpokládané trvání odstávky: 4 hodiny.

Eva Petráková Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.

Přerušení dodávky elektřiny 5. a 6. června v části obce

Níže nalezente seznam nemovitostí, kde je dnes a zítra z důvodu údržby přerušena v době od 8 do 14 hod dodávka elektřiny, jak bylo oznámeno 17.5.2019

Jak se volilo do EP v naší obci

Volby do Evropského parlamentu znají své výsledky. V Psárech a Dolních Jirčanech byla volební účast 36,72% a zvítězila v nich Koalice STAN, TOP 09 s 20,57% hlasů, následována ODS s 20.28%, Českou pirátskou stranou s 15,50% a ANO2011 s 13,49%. Úplné výsledky naleznete na adrese https://volby.cz/pls/ep2019/ep1311?xjazyk=CZ&xobec=539597&xvyber=2110

Volná pracovní místa na poště v Jesenici

Pošta Jesenice nabízí pracovní místa na pozice, klientského pracovníka a listovního doručovatele. Zkrácená pracovní doba 37,5 hodiny, 5 týdnů dovolené,  stravenky a další ... Nástup možný ihned.  
Kontaktní osoba vedoucí pošty Jesenice u Prahy Magdalena Weisová  Telefon: 734 895 679.

Změna provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace

K 30. 6. 2019 končí smlouva uzavřená s Vodohospodářskou společností Benešov, s. r. o., o provozování veřejného vodovodu a kanalizace v obci Psáry. Novým provozovatelem jsou s platností od 1. 7. 2019 Technické služby Dolnobřežanska, s. r. o. částečně vlastněné obcí. Předávka vodohospodářské infrastruktury proběhne především v měsíci červnu a nebudou během ní omezeny služby odběratelům. Dodávka pitné vody i odkanalizování budou zajišťovány tak, jak jsou odběratelé zvyklí. Pro hladký průběh změny provozovatele bude nutné v druhé polovině června provést u všech majitelů vodoměrů závěrečný odečet. Prosíme proto odběratele o součinnost a zpřístupnění vodoměrů. Zároveň budou odběratelé v průběhu června kontaktováni ze strany Vodohospodářské společnosti Benešov, s. r. o. ohledně ukončení stávající smlouvy o dodávce pitné vody a odkanalizování a ze strany Technických služeb Dolnobřežanska, s. r. o. ohledně uzavření smlouvy nové. Proces změn smluv nebude mít vliv na dodávku pitné vody ani odkanalizování, služba bude poskytována bez přerušení. Aktuální informace ke změně provozovatele budeme průběžně zveřejňovat na webových stránkách obce www.psary.cz. Kontakty na Technické služby Dolnobřežanska, s. r. o., a další potřebné údaje naleznete zde http://www.tsvestec.cz/vodovody-a-kanalizace-obec-psary/

.

 

Uzavírka komunikací - Májové slavnosti dne 25.5.2019

Z důvodu konání akce Májové slavnosti bude v sobotu 21.5.2016 od 7 - 20 h uzavřen úsek komunikace Hlavní na pozemku p.č. 645/1 k.ú. Dolní Jirčany - náves,ul. Pod Kostelem, část ul. K Lůžku - viz "Rozhodnutí o povolené uzavírce" -  v příloze.

Plánovaná odstávka elektřiny 5. 6. a 6. 6. 2019 od 8 - 14 h v obci Psáry - Dolní Jirčany

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Psáry/Dolní Jirčany, které se bude konat 5. 6. a 6. 6. 2019 od 8 -14 h

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html

 

Opravený most v ul. Za Můskem

Dnes tj. 16.5.19  od 13 hod. bude již průjezdný opravený most v ul. Za Můstkem v Psárech.

Betonové pražce u bývalého koupaliště v Psárech

V minulých dnech došlo k ukládání použitých pražců v oblasti bývalého koupaliště u cesty na Babu. Celou situaci řešili opakovaně během pondělka 13.5 a úterka 14.5. pracovníci obecního úřadu. Vzhledem k tomu, že se z našeho pohledu jedná o zcela nepovolenou činnost, byla na místo přizvána jak Policie ČR tak strážníci Městské policie Jesenice. Ve spolupráci  s MP Jesenice, bylo další navážení použitých pražců do předmětné lokality zastaveno a celá situace bude v dalších dnech řešen přímo s původcem této situace, samozřejmě ve spolupráci s příslušnými orgány státní správy. Tomuto problému se budeme nadále velmi pozorně věnovat.

Volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. - 25. 5. 2019 - VYDÁVÁNÍ OP V DOBĚ VOLEB

Ve dnech 24. a 25. května bude zajištěno vydávání občanských průkazů pro potřeby občanů za účelem využití svého volebního práva. 

Občanské průkazy ve dnech voleb vydává Správní odbor Městského úřadu Černošice, pracoviště Podskalská 19, Praha 2, 1. patro a to:

v pátek 24. 5. 2019 od 14 - 22 h

v sobotu 25. 5. 2019 od 8 - 13.30 h

Závozy pitné vody do studní a bazénů pro rok 2019

V případě zájmu o dovoz pitné vody do studní nebo bazénů kontaktujte dispečink:
p. Kvítek tel. 731 410 418

Cisterna patří Technickým službám Dolnobřežansko a může převézt
7 m3 pitné vody za 1.900,- Kč s DPH.
Platbu uhradíte hotově řidiči. Dodací lhůta: 2 – 5 pracovních dnů od objednávky.

Dovoz pouze Po – Pá od 8.00 – 13.00
http://www.tsvestec.cz/dovoz-pitne-vody-cisternou/

Oznámení o zahájení havarijního přerušení dodávky pitné vody cca na 1hod - lokalita Na Vápence, Psáry

Oznamujeme Vám zahájení havarijního přerušení dodávky pitné vody v obci Psáry, lokalita Na Vápence dne 09.05.2019 od 13:45. Předpokládané trvání odstávky: 1 hodina.

Informace VHS Benešov

Oznamujeme Vám zahájení havarijního přerušení dodávky pitné vody v obci Psáry, lokalita Jižní dne 06.05.2019 od 11:15. Předpokládané trvání odstávky: 1 hodina.

Mostek na návsi v Psárech stále uzavřen

Upozorňujeme naše občany, že most na návsi v Psárech nejenom, že nebyl otevřen ve sjednaném termínu 30.4., za což bude Středočeský kraj vymáhat smluvní sankci, ale došlo k odstranění dopravního značení objízdné trasy. O tomto správním deliktu, kterého se stavební firma dopustila, informujeme odbor dopravy MU Černošice.

sběrný dvůr o svátcích

V sobotu 20.4.2019 bude sběrný dvůr v Psárech běžně otevřený.

Ve středu 1.5.2019 a ve středu 8.5.2019 bude ve sběrném dvoře zavřeno.

Oprava komunikace ulice Na Stráni

Ve dnech 25. a 26.4.2019 bude od 7 hod. do 17 hod. probíhat oprava komunikace Na Stráni od mostku směrem na Bábu. Během prací prosím používejte objízdnou trasu přes Vápenku.

Děkuji. R. Jašková

oprava komunikace ulice Na Stráni

Ve dnech 25. a 26.4.2019 bude od 7 hod. do 17 hod. probíhat oprava komunikace Na Stráni od mostku směrem na Bábu. Během prací prosím používejte objízdnou trasu přes Vápenku.

Děkuji. R. Jašková

VÝSTRAHA – zvýšené nebezpečí vzniku požárů!

Český hydrometeorologický ústav vydal v rámci systému integrované výstražné služby výstrahu na jev "NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ" platnou pro celý Středočeský kraj od soboty 20. 4. 2019 10:30 hodin do odvolání. Platí zákaz rozdělávání ohně. Celý článek

Zahájení havarijního přerušení dodávky pitné vody v obci Psáry

Dobrý den,
oznamujeme vám zahájení havarijního přerušení dodávky pitné vody v obci Psáry, lokalita Ke Kukaláku, Na Vysoké dne 18.04.2019 od 13:30. Předpokládané trvání odstávky: 2 hodiny.

S pozdravem

Eva Petráková, Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
 

uzavírka ulice Vysoká

Ve dnech 17.4. 2019 - 18.4.2019 bude uzavřena ulice Vysoká před domem č. evidenční 53. Místo je možné objet po účelové komunikaci Na Vysoké.

Volby do Evropského parlamentu ve dnech 24.-25. 5. 2019

Aktuální informace pro voliče najdete v tomto článku.

Plán sociálních služeb Středočeského kraje

V letošním roce čeká Středočeský kraj příprava nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2020 – 2022. Do tvorby plánu bychom rádi zapojili také osoby z řad veřejnosti  a subjekty, které mohou prostřednictvím svých odborníků přinést poznatky z praxe a návrhy na změny problematických oblastí. Pokud máte zájem zapojit se do procesu tvorby nového plánu, který by měl zlepšit dostupnost sociálních služeb, můžete nás kontaktovat prostřednictvím formuláře na tomto odkaze https://goo.gl/forms/sd2OpEEe2qdli9Zi2. Na základě Vašich návrhů některé z Vás případně oslovíme s žádostí o zapojení se do pracovní skupiny. Účast ve skupině není honorována, předpokládáme, že dle tematického zaměření se skupina sejde v tomto roce 1-3x v Praze. 

Jakub Šlajs, DiS. vedoucí oddělení koncepce a metodiky sociálních služeb, Krajský úřad Středočeského kraje

„Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. 5. 2019“ - Informace pro občany jiného členského státu EU

Občan jiného členského státu Evropské unie, který má právo volit a hodlá projevit svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, musí osobně požádat obecní úřad o zápis do seznamu voličů pro volby do EP nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tedy v neděli 14. dubna 2019 do 16.00 hodin.

Z tohoto důvodu bude zajištěna služba v neděli 14. dubna 2019 od 8 do 16 h na Obecním úřadě Psáry

 

Užitečné informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů + Aktuální informace z oblasti evidence obyvatel

Zde naleznete informace o vydávání občanských průkazů, cestovních pasů: https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

Informace z oblasti evidence obyvatel, jak se zachovat v různých životních situacích - manželství, registrované partnerství, matriky, rodná čísla, evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, lustrace, zprostředkování kontaktu: https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Dne 29.4.2019 od 8:30 hod. do 15:30 hod. bude v Psárech přerušena dodávka elektřiny. Lokalitu upřesní ČEZ.

Zahájení havarijního přerušení dodávky pitné vody v obci Psáry

Dobrý den,
oznamujeme vám zahájení havarijního přerušení dodávky pitné vody v obci Psáry, lokalita Ve Stráži dne 25.03.2019 od 10:00. Předpokládané trvání odstávky: 4 hodiny.

S pozdravem
Eva Petráková, Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.

Zahájení havarijního přerušení dodávky pitné vody v obci Psáry

Dobrý den,
oznamujeme vám zahájení havarijního přerušení dodávky pitné vody v obci Psáry, lokalita U Potoka, u mostu - přetržení vod. řadu fy Valen s.r.o. dne 23.03.2019 od 15:00. Předpokládané trvání odstávky: 5 hodin.

S pozdravem
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.

úklid komunikací

V sobotu 16.3.2019 zahájíme jarní úklid komunikací. Vůz TS Vestec bude postupovat od kruhového objezdu u nové školy směrem do ulic Na Lukách, V Domkách, Polní, K Lůžku, K halám a U sv. Jána. Prosím obyvatele této lokality, aby  si přeparkovali svá vozidla tak, aby nebránila v průjezdu zametacího vozu.

Rekonstrukce mostku v Kutné

Včera se opět uskutečnil na stavbě mostu v Kutné ulici v Psárech kontrolní den, ze kterého vyplynulo, že projekt rekonstrukce má nedostatky, na které jsme již dříve investora a stavbu upozorňovali, ale díky kterým bude třeba provést dodatečné práce. Z toho důvodu je ještě minulý týden avizované zprovoznění mostu opět odloženo. Dle našeho názoru tak nedojde ke zprovoznění mostu dříve než koncem dubna.

Současně bude pro automobily od středy 20. 3. 2019 zcela uzavřena část psárské návsi od pekárny až k mostu, tj. včetně přístupu do ulice U Potoka (k čistírně odpadních vod). V tomto úseku bude pokládána přeložka dešťové kanalizace a plynu navazující na rekonstruovaný most. Po dohodě s obcí se bude dodavatelská firma snažit maximálně zkrátit celý proces včetně příslibu víkendových prací, aby omezení bylo opravdu co nejkratší.

Omlouváme se občanům za tato omezení, ale opravdu není v naší moci je ovlivnit. Pokud se dozvíme nějaké další informace, budeme Vás obratem informovat.

Informace o výskytu kůrovce

Dobrý den,

v případě zjištění výskytu kůrovce prosím o nahlášení místa výskytu na OÚ Psáry na tel. 606 060 737 nebo email jaskovaatpsary [dot] cz

Skončila platnost loňských známek pro svoz komunálního odpadu

Připomínáme, že platnost známek pro rok 2018 na svoz komunálního odpadu již skončila a kdo si nevylepí novou známku, tomu již v pondělí 11. 3. nebude vyvezena popelnice. Kdo ještě nemá odpady zaplaceny může tak učinit na obecním úřadě v úředních hodinách. Nově lze platbu za komunální odpad provádět i pomocí platebních karet.

Od pondělí 18. 3. 2019 si mohou občané Psár a Dolních Jirčan opět objednat svoz bioodpadu . ten od letošního roku organizuje obevní úrad a smlouvu lze uzavřít přímo na obecním úřadě v Psárech, kde si rovněž vyzvednete známku, kterou je třeba vylepit na popelnici. Nově lze platbu za komunální odpad provádět i pomocí platebních karet.  Více ZDE

Rekonstrukce mostku na psárské návsi

Po dnešním kontrolním dni na stavbě mostu v Kutné ulici v Psárech se nám dostalo ujištění, že mostek bude zprůjezdněn k 1. 4. 2019. Některé práce budou sice pokračovat i po tomto datu, ale provoz bude obnoven. Pokud se dozvíme nějaké další informace, budeme Vás obratem informovat.

Svoz domovního odpadu 4.2. a 5.2. 2019

S ohledem na velké množství sněhu se dnes v Dolních Jirčanech nepodařilo svézt odpad  ve všechny ulicích (viz přiložený plánek). Svoz se npodařil zejména na Vysoké a v oblasti Javorové, Průjezdné, K Junčáku a Na Výsluní. Kde se svoz nepovedl, nechte prosím opytle a budou vyvezeny příští týden. Pokud by byl problém i zítra v Psárech, bude postupováno stějně.

nalezený pejsek

Včera v odpoledních hodinách se tento pejsek pohyboval sám v okolí Kukaláku. Má čip a je očkovaý. Čip jsme bohužel v databázi nenašli. V současné době je umístěný v obecním kotci ve sběrném dvoře  Štědřík. 

Výpadek elektriky

V současné době jsou celé Psáry a velká část Dolních Jirčan postižena výpadkem dodávek elektrické energie , která se dotýká i některých okolních obcí. Porucha je nahlášena ČEZu, který pracuje na nápravě. Dozvíme-li se nějaké nové informace, budeme Vás informovat.

Dotační výzva Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolnobřežansko

MAS Dolnobřežansko o.p.s. vyhlašuje Výzvu MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 s názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolnobřežansko. Termín příjmu žádostí je od 11. února 2019 do 25. března 2019. K uvedené výzvě se v úterý 19. února 2019 od 9:00 uskuteční v kanceláři MAS Dolnobřežansko v Dolních Břežanech rovněž seminář pro žadatele o dotace. Více informací v příložených PDF

Odečty vodoměrů Psáry - Dolní Jirčany

Dovolujeme si Vás upozornit, že od středy 23.1.2019 začínají probíhat odečty vodoměrů v obci Psáry – Dolní Jirčany.  Odečty provádí ze společnosti VHS Benešov s.r.o. nová odečítačka paní Hasmanová, tel. 724 876 098. Může se Vám prokázat platným služebním průkazem. V případě, že nebudete zastiženi, můžete  též nahlásit stav vodoměru paní Hasmanové SMS zprávou nebo emailem: hasmanovaatvhs-sro [dot] cz . Současně též probíhají v obci Dolní Jirčany i výměny vodoměrů. U těch odběratelů vody, kde byla provedena výměna vodoměru a na základě této výměny i vystavena faktura, již odečet proveden nebude.

Rekonstrukce mostku v Kutné

Dnes opět proběhl pravidelný kontrolní den na stavbě rekonstrukce mostu v Kutné ulici v Psárech, kde se řešil termín dokončení a zprůjezdnění mostu. Vzhledem k tomu, že investorem stavby je Středočeský kraj nenáme moc možnost průběh stavby ovlivnit, nicméně z úst stavbyvedoucího se nám dostalo ujištění, že ve druhé polovině února bude most provizorně zprovozněn pro osobní automobily v jednom pruhu. Celá stavba bude dokončena do dubna. Středočeský kraj se dále snaží celou stavbu urychlit.

Požehnání nového kolumbária v DJ

Kolumbárium v Dolních Jirčanech požehná farář Mgr.Kryštof Henriko ve čtvrtek 10.1. 2019  v 17 hodin.

Zájemci o slavnostní akt se mohou dostavit na hřbitov do  Dolních Jirčan před 17 hodinou. Budeme se těšit.

Mezinárodní šetření Politické postoje v obci

Vážení občané,

infromujeme Vás, že v průběhu ledna a února 2019 proběhne v obci u náhodně vybraných domů/bytů dotazování v oblasti politického postoje. Šetření bude provádět spol. Median s.r.o., v případě dotazů se obracejte přímo na spol. Median tlf. 225 301 639 nebo politicke [dot] postojeatmedian [dot] cz. Více informací v přiloženém dopisu.

OÚ Psáry

Svoz odpadu v době svátků

Svoz odpadu o vánočních svátcích, na Silvestra a na Nový rok zůstává beze změn a bude řádně proveden. Nezapoměňte tedy včas připravit své popelnice.Sběrný dvůr bude ve středu 26. 12. uzavřen, ale sobotní provoz 29. 12. zůstává beze změn.

Sirény k uctění památky obětí v dole ČSM

V sobotu 22. 12. 2018 ve 12 hodin se rozezní sirény k uctění památky horníků, kteří zahynuli ve čtvrtek 20. prosince 2018 při výbuchu v Dole ČSM. Sirény se rozezvučí signálem "Pieta". Bude se jednat o souvislý nepřerušovaný tón v délce 140 sekund. V Praze bude zvuku předcházet upozornění. Hasičský záchranný sbor ČR

Krásné vánoce

 Krásné a pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku vše nejlepší Vám přeje vedení obce a zaměstnanci obecního úřadu.

Uzavření obecního úřadu a sběrného dvora

Vážení,

informujeme Vás, že ve dnech 21. a 31. 12. 2018 bude obecní úřad uzavřen. Ve středu 26. 12. 2018 bude uzavřen sběrný dvůr. 

Obecní úřad

Staročeský advent na návsi v Dolních Jirčanech

Komunikace Hlavní od křižovatky se sil. II/105 Pražská v délce cca 100m (ulice podél hřbitovní zdi od křižovatky s ul. Hlavní po křižovatku se sil. II/105 Pražská)  bude v sobotu dne 8.12.2018 v době od 9 - 19 hod. uzavřena pro účely pořádání společenské akce – Staročeský advent. 

 

Dočasná uzavírka komunikace K Lesu

Ve dnech 19.11.-23.11.2018 budou probíhat výkopové práce pro uložení kabelu NN ve slepé části ulice K Lesu, Dolní Jirčany. V těchto dnerch bude místo průjezdné pouze se zvýšenou opatrností pro osobní automobily.

Porucha na kanalizaci - OPRAVENO

Dobrý den,
oznamujeme vám zahájení havarijního přerušení odvádění odpadních vod v obci Psáry, lokalita Psárská, u restaurace Rubín dne 11.11.2018 od 09:00. Předpokládané trvání opravy 4 hodiny.

Dispečink VHS