Drakiáda 2010

Před třemi lety jsme zahájili podzimní tradici, spojenou s pouštěním draků na fotbalovém hřišti v Dolních Jirčanech. Poprvé to byl vlastně pokus, podruhé opakování zkoušky a teď, myslím, můžeme říci, že se nám podařilo založit pěknou tradici, podobně jako s dětským dnem.

Počasí nás „zkušené“ organizátory již nezaskočí, takže nás vůbec nepřekvapilo, že od rána ani trošku nefoukalo. Při první drakiádě jsme sledovali každý lísteček, jestli se větrem nepohne, teď jsme pouze doufali, že nám kromě bezvětří nebude ještě pršet. To se přesně podařilo, první kapky se snesly na účastníky přesně po ukončení her a soutěží.

Nejtěžší na každé takovéto akci je, vymyslet něco nového, aby se neopakoval scénář minulých ročníků. Tento rok byl ve znamení společných her. V dnešní individualistické době jsme měli určité obavy, že se to někomu nebude líbit, nebo že slabší v družstvu budou terčem posměchu nebo nadávek, ale nebylo tomu tak. Také bylo nutno vyřešit problém s průběžným přicházením soutěžících. Vše jsme vyřešili tak, že každé družstvo mělo svého patrona z řad volejbalistů SK Čechoslovan Dolní Jirčany nebo jejich příznivců. Tito patroni se pak starali o to, aby každé ze šesti družstev soutěžilo v duchu fair play, a začleňovali do družstva později příchozí. Velký důraz jsme kladli právě na spolupráci a na to, aby menší děti nebyly znevýhodňovány. Musím říci, že reakce dětí mě valice překvapila. Do svých rolí v družstvech se opravdu vžily a i menší a slabší spolusoutěžící povzbuzovaly a přály jim úspěch bez náznaků negativních emocí. Když si uvědomím, co se všechno o dnešní mládeži povídá a že se tyto děti předtím prakticky neznaly, mile mě jejich vystupování překvapilo.

Dalším přínosem byla nečekaně vysoká účast klientů z Domova Laguna Psáry, kteří nás navštěvují od samého začátku pořádání těchto akcí. Pro ně jsme vytvořili speciální družstvo a trochu upravené soutěže a oni si to v doprovodu svých patronů opravdu užívali.

Po ukončení společných soutěží nemohly chybět tradiční dračí soutěže, jako soutěž o nejvýše letícího draka a nejkrásnějšího draka. Královská dračí disciplína o nejdéle letícího draka se opět změnila na dramatický maratón, protože při ní ani nefouklo. Takže vítězové rozhodně odměnu neměli zadarmo a všichni jsme jim ceny přáli.

Odměnu v to sobotní odpoledne dostal opravdu každý a pokud někoho nebavilo účastnit se hromadných soutěží, mohl se zúčastnit dílen, kde si kromě draka mohl vyrobit různé tvary z vytvrzovací modelíny, naučit se různé výtvarné techniky a mnoho dalšího.

Ozvučení a velkou pomoc nám poskytla kapela Jumping Jellyfish, kterou jsme si pak mohli poslechnout po skončení dětských soutěží.

K vylepšení nálady také přispěly bonbóny a lízátka pro každého účastníka, poskytnuté paní Janou Moravcovou z Hospůdky na hřišti, za což jí děkujeme. Kdo nemusí sladké, určitě mu přišly k chuti opečené klobásy, věnované a opečené rodinou Olmerovou z Rodinného centra Montessori. Ke zdaru akce přispěl svým sponzorským darem na nákup odměn také obecní úřad Psáry, za což také patří náš dík. Hlavní poděkování opět musím vyslovit organizátorům z řad volejbalistů i některých fotbalistů SK Čechoslovan Dolní Jirčany. Volejbal už bohužel moc nehrají, nejsou na to u nás příliš vhodné podmínky, ale za tyto akce si zaslouží naše uznání.

Mám-li uvést něco negativního tak snad jen to, že to celé stojí na stále stejné poměrně úzké skupince lidí a nové se nám moc nedaří získávat. Podobně se nám také moc nedaří získat větší peněžní příspěvky od sponzorů, které by nám umožnily program ještě zatraktivnit.

Na závěr snad zbývá dodat, že volební sobotu 16.10.2010 prožilo asi 60 dětí i jejich rodičů v soutěživé, ale přátelské atmosféře. Je dobře, že se drakiáda neztratila v přehršli předvolebních akcí a že se konala v době, kdy už bylo o budoucím vedení obce rozhodnuto. Mě osobně odpoledne naladilo pozitivně a přesvědčilo mě o tom, že má smysl něco pro lidi z této obce dělat. Ještě více mě o tom pak utvrdily večerní překvapivé výsledky obecních voleb, ale to už je jiná kapitola.

 

Ing.Petr Jaško