VU3V - samostudium

Vzhledem k situaci u nás, rušíme do odvolání naše společná setkání s U3V (i ostatní). Přednášky si prosím projděte v rámci samostudia a nezapomeňte na testy.