Univerzita třetího věku téma Lesnictví

Podzimní semestr – Lesnictví, začínáme 4.10. ve 14 hodin na OU

12. dubna skončil další semestr Univerzity třetího věku, který v Psárech navštěvuje stále více seniorů. Absolventi jarního semestru hlasování zvolili nové téma, které budou studovat od podzimu letošního  roku. Tentokrát se bude jednat o Lesnictví. Pokud vás toto téma oslovilo, můžete se stát studentem U3V i vy. Podrobné informace získáte u místostarostky Vlasty Málkové na tel. 602 714 101 nebo malkovaatpsary [dot] cz.

Osnova

  • Lesnictví (Doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc.)

     Úvodní přednáška popisující nejen typické lesní stromy, ale také ty méně známé, v lesních porostech zastoupené. Ukázka výsadby a pěstování různých lesních druhů a vzácných dřevin ze Školního lesního podniku ČZU v Kostelci nad Černými lesy.

  • Lesnická typologie (Doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc.)

Základem jakékoliv lesnické činnosti je Lesnická typologie. Od ní se odvíjí všechny zásahy v lesích. Lesnická typologie uvádí základní informace o podmínkách stanoviště – klimatické, půdní – prostřednictvím speciálně vytvořené klasifikace. Podle této klasifikace a jejích jednotek lze zjistit vlhkostní, a živinové podmínky stejně jako klimatickou polohu. Podle těchto ukazatelů pak může zařizovatel lesa uvádět jaké dřeviny jsou pro stanoviště optimální, jakou produkci a za jak dlouho bude jimi dosažena. Přednáška uvádí stručný přehled této specializované lesnické klasifikace.

  • Les a voda (Ing. Josef Sobota, CSc.)

Výskyt vody a její nenahraditelná funkce v přírodě. Specifikace hydrologické funkce lesa.

  • Hospodářská úprava lesa (Doc. Ing. Róbert Marušák, Ph.D)

Hospodářská úprava lesů připravuje Lesní hospodářský plán (LHP), podle nějž musí lesní hospodář postupovat každých 10 let při hospodaření v lese. Přednáška především seznamuje s principem a vypracováním tohoto LHP.

  • Základy lesní těžby a soustřeďování dříví (Ing. Jiří Dvořák, PhD.)

Dřevní těžba - teoretická příprava s následnou názornou ukázkou těžby včetně využití nejmodernějších technologií - Harvestory.

  • Pilařské zpracování dřeva (Doc. Ing. František Friess, CSc.)