Stavba u Záhořanského potoka

V minulých dnech jste mohli zaznamenat probíhající zemní práce na pozemcích u Záhořanského potoka naproti čistírně odpadních vod v Psárech. Jedná se o terénní úpravy, které jsou prováděny dle schváleného projektu a v souladu s platným územním plánem. Na tyto činnosti bylo vydáno územní rozhodnutí.Takto získaná plocha bude zatravněna a využita jako tréninková louka pro hasiče a fotbalisty. Projekt neobsahuje jiné stavební práce.

Dle vyjádření zástupce fotbalového klubu SK Rapid Psáry pana Václava Nováka je fotbalové hřiště v Psárech kapacitně přetíženo a tak ve spolupráci s SDH Psáry začaly obě instituce budovat tréninkovou louku. Práce na pozemcích byly zahájeny v dubnu a do konce letošního roku vznikne zatravněná plocha.Ta bude využita hlavně pro trénování mládeže, mladšího a staršího dorostu fotbalového klubu a hasičského sboru.