Stavba „II/105 Psáry, průtah“ - autobusová doprava, jízdní řády

Autobusová výluka Psáry (15. 6. 2020 – leden 2021)

 Z důvodu úplné uzavírky silnice v Psárech mezi zastávkami Psáry, Štědřík a Psáry bude od pondělí 15. června 2020 cca na půl roku změněna trasa autobusových linek PID mezi Prahou a Jílovým u Prahy. Páteřní autobusová linka 332 pojede mezi Jesenicí a Radlíkem po odklonové trase přes Hlubočinku a Sulice, tyto spoje z/do Jílového tedy vůbec nepojedou přes Psáry! Mezi Jesenicí, Dolními Jirčany a zastávkou Psáry, Štědřík bude jezdit speciální kyvadlový autobus linky 332, který bude navazovat na autobusy z/do Prahy.

Pro cestující do zastávek Psáry a Psáry, Domov Laguna bude odkloněna linka 341, která mezi Libří a Radlíkem pojede nově přes Psáry. Tuto linku bude možné využít i při cestě z/do Prahy (linka 341 vyjíždí od Nádraží Modřany, v Dolních Břežanech také navazuje na linky 331 a 333 z Kačerova). Na lince 341 budou také v pracovních dnech zavedeny speciální okružní spoje Jílové u Prahy – Libeř – Psáry – Jílové u Prahy, které budou navazovat v zastávce Jílové u Prahy, Rozc. Radlík na páteřní linku 332 do/z Prahy. Linka 334 ze Smíchovského nádraží bude zkrácena do zastávky Psáry, Štědřík, noční linka 956 pojede stejně jako linka 332 přes Sulice.

 Odkloněná linka 332 bude zastavovat také v zastávkách Sulice, Hlubočinka, Obchodní centrum – Sulice, Hlubočinka – Sulice (nebude zastavovat v Horních Jirčanech, kde je dostatečná nabídka spojů linek 335, 337 a 339). Kyvadlový autobus v trase Jesenice – Psáry, Štědřík bude jezdit v intervalu 30 minut, v ranní špičce pracovních dnů v intervalu 20 minut, ve večerním období v intervalu 60 minut.

 Tarifní opatření: Při cestě z Prahy do Psár s využitím linky 341 nebo linky 332 s přestupem na Rozcestí Radlík bude možné využít předplatní kupony pro pásmo 1 bez doplatku, i když tyto linky pojedou také přes pásmo 2. Jízdenky pro jednotlivou jízdu však bude nutné si pořídit podle jejich aktuální časové a pásmové platnosti.

 Příklady cen jednotlivého jízdného:

  • Praha, Budějovická – Psáry, Štědřík (linkou 332 s přestupem na kyvadlový autobus v Jesenici):                 24 Kč (s kuponem pro Prahu 18 Kč)
  • Praha, Budějovická – Psáry (linkou 332 přes Sulice s přestupem na linku 341):                                           32 Kč (s kuponem pro Prahu 24 Kč)
  • Praha, Kačerov / Nádraží Modřany – Psáry (linkou 341 z Modřan nebo 331/333+341 z Kačerova):             32 Kč (s kuponem pro Prahu 24 Kč)