Sběr bioodpadu – pilotní projekt

Na základě Vašich připomínek jsme se spolu s vedením obce rozhodli spustit pilotní projekt na svoz a likvidaci bioodpadu přímo od občanů. Zahájení sběru bioodpadů vychází nejen ze směrnice EU a z právních předpisů ČR, ale i z požadavku na snížení celkového množství vyprodukovaného odpadu ve Vaší obci a tím i ke snížení celkové ceny, kterou za odpady platíte.

Co označujeme bioodpadem z domácnosti:

 • zbytky ovoce (jádřince, slupky aj.) a zeleniny (listy, nať aj.)
 • zvadlé květiny, rostliny z květináčů
 • skořápky z vajíček
 • zbytky pečiva a obilnin
 • kávový odpad včetně filtrů a ubrousků
 • čajový odpad, čajové sáčky

a bioodpadem ze zahrady:

 • posečená tráva, plevel, košťály i celé rostliny
 • seno, sláma
 • hnůj či podestýlka z chovu drobných zvířat
 • zbytky rostlin, listí
 • naštěpkovaná dřevní hmota z větvoví, piliny, hobliny

Dnes část těchto odpadů sice končí ve Vašem sběrném dvoře, ale zbytek končí v popelnicích, spolu s dalším netříděným odpadem.

Pilotní projekt bude probíhat od 1.6.2011 – 26.10.2011, tedy 22 týdnů. Poté bude vyhodnocen a v případě úspěchu bude služby nabídnuta v v roce 2012. V projektu bude zapojeno prvních 50 zájemců, přičemž zájemcům bude zdarma zapůjčena nádoba o velikosti 240lt, která je na bioodpady přímo určená. Nádoba má na vnitřních stěnách žebra zabraňující ulpívání bioodpadu na stěnách a umožňující intenzivní provětrávání bioodpadu. Nádoba je na bočních stěnách opatřena velkým množstvím větracích otvorů. Nad dnem nádoby je větrací rošt, kterým prosakuje voda z bioodpadu do spodní části nádoby a odtud se odpařuje. Vnitřní žebra, větrací otvory a rošt nádoby zajišťují, že se z bioodpadu vypařuje voda, snižuje se hmotnost bioodpadu a omezuje zápach.

Svoz bude probíhat každou středu a zájemci za něj zaplatí celkem 1.200,- Kč. Tato cena je konečná.

Zájemci o sběr bioodpadu se mohou přihlásit na e-mailové adrese: kzehroviceatrumpold [dot] cz, kdy je nutno uvést jméno a příjmení, adresu, telefonické spojení a e-mail. Poté mu bude vystavena smlouva a faktura se splatností 60 dnů, tedy v půlce letních prázdnin. Nádoby by pak byly navezeny v jeden den na předem určené místo.

Ing.Viktor Fous
RUMPOLD-P s.r.o.
ředitel provozovny Praha