Promoce seniorů 2020

Odjezd autobusem na promoci studentů Univerzity třetího věku je v 6,45 ze zastávek v Psárech, od OU a z Dolních Jirčan. Slavnostní akt  promoce začíná v 9 hodin v aule ČZU.  Ze Suchdola přejedeme na Vyšehrad, kde proběhne druhá část slavnostního obřadu. Společně poobědváme v Restauraci na Kopečku, kde bude probíhat odpolední program včetně živé hudby, na který jsou srdečně zváni i ostatní senioři.
Prosím o přečtení pokynů, které jsou v příloze.

Blahopřejeme absolventům a těšíme se na všechny.

Vlasta Málková