Pamětní listy VU3V

Dobrý den, srdečně zvu všechny absolventy Univerzity třetího věku - Astronomie a Bylinky v naší zahrádce
na slavnostní předání Pamětních listů, které se koná v zasedací místnosti OU ve středu 21.5. ve 14 hodin. Budeme vybírat i téma studia příštího semestru.

Vlasta Málková