Dražba, předání daru 2016

V prosinci proběhla dražba výrobků, kterou zorganizovala firma Staving Olomouc. Výrobky do dražby vytvořili naši senioři a klienti Domova Laguna. Vydražilo se celkem neuvěřitelných 80 tisíc korun. Senioři i klienti se mohou radovat každý ze 40 tisíc korun. Firmě Staving patří obrovský dík. Slavnostní předání daru proběhlo na OU 15.12.2016 při vánočním setkání seniorů.  Vydražené výrobky