Do práce na kole!

Mnozí z nás musí dojíždět za prací do Prahy a jsou tak prakticky každý den vystaveni nekonečným kolonám na silnicích vedoucích do hlavního města. Existuje však i alternativní způsob dopravy, za kterou nemusíte platit a při které navíc děláte i něco pro své zdraví – jízda na kole. V tomto článku bych rád vyvrátil mýty o tom, že se z naší obce nedá bezpečně jezdit do Prahy na kole.

Nejde přitom o způsob dopravy, který by byl výrazně časově náročnější, nežli využití autobusu v době největší špičky, zvláště pokud máte dobrou kondici. Obě trasy, které bych Vám v tomto článku rád představil, přitom prakticky nevedou po frekventovaných silnicích, ale v drtivé většině po cyklostezkách.

I. trasa

První trasa je kratší a ocení jí především Ti, kteří pracují v jihovýchodní části metropole. Její nevýhodou však je, že její část vede po polních a lesních cestách, proto pokud ji použijete po dešti, musíte se připravit na to, že podle toho bude vypadat Vaše oblečení. Na začátku cesty se nemůžeme vyhnout silnici II/105, kterou musíme využít k cestě do Jesenice. Většina cesty vede po nově vybudované cyklostezce, ze které sjedeme až před jesenickým Lidlem. Poté nezbývá, než jet po ulici Budějovická až k jesenické poště, za kterou zahneme doprava do ulice Průhonická.

Po ujetí zhruba 200 m zahneme na křižovatce doleva do ulice K Rybníku, po které projedeme okolo jesenické základní školy a dále budeme směřovat na Vestec.

Do Vestce se dostaneme ulicí Na Průhoně, po které dojedeme až ke křižovatce před restaurací U Klimešů, na které zahneme doprava.

Poté pojedeme necelých 200 m ulicí Vestecká, ze které sjedeme na první křižovatce doleva do ulice Hrnčířská.

Ulice Hrnčířská nás dovede k vesteckému rybníku, u kterého začíná nová (a málo známá) cyklostezka, která nás dovede až na hranici Prahy.

Po této cyklostezce pojedeme stále rovně. Na hranicích Prahy bohužel končí asfaltový povrch a cyklostezka dále pokračuje po polní cestě, která zhruba po 700 m končí na křižovatce, na které zahneme doprava a podjedeme kunratickou spojku.

Cyklostezka dále pokračuje po asfaltové cestě, která protíná zahrádkářskou kolonii a dovede nás až do Kunratic. V Kunraticích pojedeme stále rovně ulicemi Do Dublin a Golčova až ke křižovatce s ulicí K Libuši, na které zahneme doleva.

Po ulici K Libuši pojedeme pouze k první křižovatce, na které zahneme doprava do ulice Krále Václava IV., kde se napojíme na žlutou turistickou trasu (té se budeme držet až k rybníku Labuť za Thomayerovou nemocnicí).

Ulicí Krále Václava IV. se dostaneme k Dolnomlýnskému rybníku, za nímž pojedeme rovně (resp. mírně doleva) po cyklostezce A 212.

Poté následuje průjezd lesními cestami kunratického lesa, během kterého mineme restauraci U Krále Václava, objedeme Thomayerovu nemocnici a vyjedeme u rybníku Labuť, u kterého zahneme doleva a dostaneme se k rušné Vídeňské ulici. Před ní se dáme doprava po širokém chodníku, který vede souběžně s touto silnicí.

Zhruba 150 m za stanicí metra Kačerov (odkud můžeme i s kolem pokračovat podzemní dráhou) podjedeme dálniční most, po kterém vede ulice 5. května, a zahneme doprava do ulice Na Nivách.

Po projetí ulice Na Nivách se dostaneme ke křižovatce s ulicí Podle Kačerova, kterou projedeme rovně směrem k ulici Na Líše.

Poté se budeme pokračovat po značené cyklostezce A 223 ulicí Na Líše, na jejímž konci zahneme doleva do ulice Na Dílech a na blízké křižovatce pojedeme rovně do ulice Pekárenská. V této ulici doporučuji nepokračovat doleva podle směrových ukazatelů cyklostezky před Michelskými pekárnami směrem do ulice Prostřední. Namísto toho doporučuji projet Pekárenskou ulici rovně a na jejím konci zahnout doleva.

Hned poté zahneme doprava do ulice Psárská (jiný směr nám ani zákazová značka neumožňuje), po které se dostaneme do ulice Ohradní. Zhruba v polovině její délky zahneme doprava

Poté pojedeme stále rovně, přejedeme lávku přes Botič, mineme několik paneláků a ocitneme se u Plynárenské ulice. Na ní se dáme doprava, ujedeme zhruba 150 m a před železničním mostem zahneme doleva do ulice Nad Vinným potokem.

Ulice Nad Vinným potokem končí za železničním mostem, za kterým pojedeme na křižovatce rovně a napojíme se tak na cyklostezku A 23, která nás dovede až do Ďolíčku, neboli na stadion Bohemians.

Cesta k tomuto místu je dlouhá zhruba 18 km.

II. trasa

Druhá trasa má výhodu v tom je, že prakticky po celou dobu vede po asfaltovém povrchu. Vhodná bude především pro ty, kteří pracují v samotném středu metropole, popř. v její západní části. Ani na začátku této trasy se nemůžeme vyhnout silnici II/105, po které se vydáme ze Psár směrem na Jesenici. Zhruba v půlce cesty mezi Dolními Jirčanami a prvním kruhovým objezdem před Jesenicí zahneme doleva na původní silnici do Jesenice.

Na místě, kde je tato původní jesenická silnice přehrazena Pražských okruhem, zahneme doleva a podél dálničního valu dojedeme na rozcestí, na kterém zahneme doprava, podjedeme dálniční most a po zhruba 300 m zahneme doleva a napojíme se na silnici spojující Jesenici a Zlatníky.

Na místě, kde je tato původní jesenická silnice přehrazena Pražských okruhem, zahneme doleva a podél dálničního valu dojedeme na rozcestí, na kterém zahneme doprava, podjedeme dálniční most a po zhruba 300 m zahneme doleva a napojíme se na silnici spojující Jesenici a Zlatníky.

Tato cyklostezka vede po úzké asfaltce vedoucí mezi poli a ústí do ulice Libušská v Písnici, po které se vydáme doleva.

Zhruba po 300 metrech jízdy po ulici Libušská ve směru k Dolním Břežanům zahneme doprava do ulice K Vrtilce.

Cyklostezka A 42 je poměrně dobře značena, po projetí ulic K Vrtilce, Zátoňská a Hoštická opustíme vilovou zástavbu Písnice a po asfaltce mezi poli budeme směřovat k Sídlišti Písnice. V místě, kde se ulice Hoštická stáčí doleva, pojedeme rovně po prašné cestě směrem k panelákům sídliště Písnice. Tento krátký úsek je jedinou částí této trasy, která nevede po asfaltovém povrchu. Po zhruba 150 m tato prašná cesta ústí do ulice Na Okruhu, na které se dáme doleva a dojedeme až na konec této ulice, která je zakončena smyčkou, kde opět zahneme doleva.

Za sjezdem z této smyčky se nachází křižovatka cyklostezek, na které se dáme doleva a vydáme se směrem na Modřany po cyklostezce A 21. Po této dobře značené cyklostezce nás čeká více než tříkilometrový sjezd modřanskou roklí.

Na konci modřanské rokle cyklostezka A 21 pokračuje po projetí dvěma podjezdy po širokém chodníku, který vede souběžně s ulicí Generála Šišky. Na křižovatce ulic Generála Šišky s ulicí Komořanskou se dáme doprava do ulice Komořanská a po zhruba 150 metrech zahneme doleva do ulice U Kina. Mineme Modřanský biograf, podjedeme ulici Generála Šišky a dáme se doprava po cyklostezce A 2, která vede souběžně s Vltavou až do Tróji. Nejprve vede po samostatné silničce, chvílemi se jede po širokém chodníku anebo po náplavce, na které jsou speciální stopy pro cyklisty.

Tomáš Maxa


Mapový podklad © ČUZK, cyklotrasy © krajský úřad Středočeského kraje, © Útvar rozvoje hl. m. Prahy