Diskuzní středa 24. května 2017

Další z cyklu setkání místních seniorů s místostarostkou Vlastou Málkovou při neformální diskuzi
nad aktuálními tématy, proběhne dne 24. května od 14 hod. na Obecním úřadu v Psárech.