Zvláštní užívání místní komunikace Ke Kukaláku v Dolních Jirčanech

Zvláštní užívání místní komunikace Ke Kukaláku v Dolních Jirčanech 

Zvláštní užívání komunikace Ke Kukaláku na pozemku mj. par.č. 661 v kú Dolní Jirčan. na rozhraní pozemků par.č. 116/3 a 116/2 formou výkopových prací a uložením vodovodní a kanalizační přípojky ve dnech od 19. do 26.10.2016.

Přiložené soubory: