zdravotní řez jasanu ulice Pražská v Dolních Jirčanech

Dne 5.10.2022 od 8:00 hod do 17:00 hod. bude v ulici Pražská v Dolních Jirčanech u semaforu poblíž č.p. 465 probíhat zdravotní řez jasanu. Hrozí nebezpečí pádu větví na vozovku a z tohoto důvodu bude provoz omezován. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při průjezdu tímto úsekem a řiďte se  pokyny pracovníků pověřených řízením dopravy.