Výzva participativního rozpočtu středočeského kraje pro rok 2020

Rada Středočeského kraje schválila Výzvu pro podávání návrhů projektů do participativního rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2020. Jedná se o zapojení občanů do rozdělení části rozpočtu Středočeského kraje a pro letošní rok Zastupitelstvo kraje vyčlenilo částku 50 milionů Kč.

  • Pro letošní rok Zastupitelstvo kraje vyčlenilo částku 50 milionů Kč.
  • Jednotlivé projekty mohou získat podporu až do výše 400.000 Kč.
  • Projekt může podat každý občan ČR starší 18 let, obec se sídlem na území SK, příspěvkové organizace zřizované krajem a neziskové právnické osoby sídlící také na území SK.
  • Projekt musí sloužit veřejnému prospěchu.
  • Projekty je možné podávat od 1.3. – 31.3.2020, a to elektronicky prostřednictvím webových stránek, nebo zasláním formuláře na krajský úřad.
  • Hlasování o projektech bude probíhat od 16.5.2020 do 15.6.2020.
  • Na základě výsledků bude kraj realizovat úspěšné (vítězné) projekty.