Výměna a posílení zemního vedení v lokalitě Baba

V lokalitě Baba  proběhne výměna a posílení stávajícího zemního elektrického vedení. Práce budou probíhat na etapy dle přiloženého situačního plánku  tj. I. etapa od č. ev. 208 - 203, II. etapa č. ev. 203 - 228 a III. etapa od č. ev. 228 ke křižovatce s ulicí Na vápence. O případné úplné uzavírce daného úseku budou lidé informováni prostřednictvím přenosného dopravního značení. Zodpovědná osoba je pan Burský z firmy ELMOZ tel. 777 470 029.