výkopové práce

Ve dnech 31.5.2021 až 18.6.2021 budou v ulici V Třešňovce před domem č.p. 167 probíhat výkopové práce pro výměnu kabelového vedení NN. V tomto termínu bude ulice v místě výkopových prací neprůjezdná. Odpovědná osoba je pan Radek Šeffl tel. 773786668.