Vánoční přání

Krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, pohody a spokojenosti

přeje za vedení obce

Vlasta Málková
místostarostka

Komentáře

Prosím,SUNDEJTE PORTRÉT KLAUSE!!!

Václav Klaus jako president nepřispívá ani k pohodě a spokojenosti, kterou občanům přejete...
viz. Prezidentův portrét má dokreslit důstojnost místa a on sám má být vzorem pro děti, které se ve školách učí základům morálky. Václav Klaus svým rozhodnutím udělit velkorysou amnestii mezi jinými i tunelářům, korupčníkům a podvodníkům, ztratil morální právo být prezidentem slušných a poctivých lidí.
Až půjdu k presidentským volbám, nemám zájem ho vidět....