Uzavření kontaktních míst TSDB.

Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. – divize vodovody a kanalizace informují že v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a v souvislosti s nařízením vlády uzavírá až do odvolání všechna svá KONTAKTNÍ MÍSTA A ZÁKAZNICKÉ CENTRUM pro osobní kontakt se zákazníky.  Všechny své služby společnost poskytuje i nadále, ale pouze v bezkontaktním režimu.

Platby je nutné realizovat jen bezhotovostním platebním stykem. Nebude přijímána žádná hotovost!!

Nové smlouvy lze zaslat naskenované mailem, poštou nebo zanechat ve schránce před ZC. 

Žádosti o vyjádření mohou být zasílány elektronickou poštou na mail: vakattsdb [dot] cz , v tištěné formě lze dokumenty vhodit do připravené schránky v místě Zákaznického centra (ZC).

V případě dotazu kontaktujte
Zákaznické centrum:
telefon: 734 202 577, 734 485 495
Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o.
Na Průhoně 159, budova A
252 50 Vestec
e-mail: vakattsdb [dot] cz

v případě poruchy vody kontaktujte
Dispečink Vodovody a kanalizace:
telefon: 725 334 384