uzavírka ulice Ke Kukaláku

Ve dnech 30.8.2021 až 8.9.2021 bude ulice Ke Kukaláku před rekreačním objektem č. ev. 177, č. ev. 204 a č.p. 620 zcela neprůjezdná. Důvodem je překop komunikace za účelem vybudování přípojky elektřiny pro pozemek parc. č. 144/1 v k.ú. Dolní Jirčany. Místo je možné objet po účelových a místních komunikacích.