uzavírka ulice Hlavní

V termínu od 19.10.2022  7:30 hod. do 31.10.2022 17:00 hod. bude úplně uzavřena část komunikace Hlavní  v dolní části  od  domu č.p. 67 – křižovatka ulic Hlavní a K Junčáku a v horní části k domu č.p. 62 – křižovatka ulic Hlavní a Na Výsluní  v rámci akce „IE-12-6009356 Dolní Jirčany rekonstrukce NN ulice Hlavní“. ( odstranění starých betonových elektrických sloupů a přeložení kabelu do země). Následně budou instalovány nové lampy veřejného osvětlení. Stavbu provádí firma Elektroervis VV s.r.o.

Zodpovědná osoba: M. Drahokoupil, tel. 737287445