Uzavírka silnice Radlík - Libeř

Od 4.4.2022 do 30.4.2022 bude uzavřena silnice III/00315 v úseku od křižovatky silnice III/00315 se silnicí II/105 (U Ručiček) po začátek obce Libeř. Jedná se o úpravy pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Stavbu provede firma HES Stavební s.r.o. pod vedením stavbyvedoucího pana Michala Jakubce, tel.: 732 116 479