Uzavírka silnice mezi Dolními Břežany a Písnicí

Z důvodu opravy povrchu vozovky bude v termínu 16. – 22. 10. 2020 uzavřena křižovatka ulic Libušská a Podchýšská. Díky tomu bude neprůjezdná silnice vedoucí z Dolních Břežan do Písnice a to včetně křižovatky na Cholupice. Objízdné trasy budou vedeny přes Vestec a dále také přes Točnou

Dojde k následujícímu omezení veřejné dopravy:

  •  Od 16.10 do ukončení prací jsou odkloněny linky 331 a 333 po Vídeňské ulici. linka 113 jede ve své trase bez omezení.
  •  Od 19.10.-20.10. budou všechny linky 113 ukončeny ve staré Písnici. V případě nepříznivých klimatických podmínek může být časový posun.
  •  Nejpozději od 23. 10. všechny linky pojedou po své trase.

Individuální automobilová doprava bude kopírovat omezení pro hromadnou dopravu, tedy od 16. 10. do odvolání je uzavřena cesta mezi Písnicí a Dolními Břežany, do 18.10. je zprovozněn úsek Písnice - Cholupice, následující dva dny bude zcela uzavřena křižovatka Libušská a Podchýšská a tedy uzavřen úsek mezi Písnicí a Cholupicemi (možný posun o den později). Nejpozději od 23. 10. bude vše průjezdné.

Více viz http://dolnibrezany.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=2879&id=17222&fbclid=IwAR164ER5aMlsscfbGi4vBBNs5QwIhu2ahaFcSz2dpJX1ukD_LZUAeZ7o9_8