UPOZORNĚNÍ! Omezení průjezdnosti v ul. Na Vápence z důvodu rekonstrukce HAVARIJNÍHO STAVU KANALIZACE

V DOBĚ OD 2.-19.12.2014 BUDE PROBÍHAT V UL. NA VÁPENCE V ÚSEKU MEZI KŘIŽOVATKAMI S UL. LESNÍ A POD STRÁŽÍ REKONSTRUKCE ZBORCENÉ DĚŠŤOVÉ KANALIZACE. Z TOHOTO DŮVODU BUDE TENTO ÚSEK S OPATRNOSTÍ PRŮJEZDNÝ V JEDNOM JÍZDNÍM PRUHU, ALE DLE POTŘEBY STAVBY MŮŽE BÝT PŘECHODNĚ I UZAVŘEN.

DOPORUČENÁ OBJÍZDNÁ TRASA UL. NA VÁPENCE A DÁLE UL. POD VÁPENKOU.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ