Ulice Pod Vápenkou

Po řadě urgencí, dopisů na ředitelství Imosu a zápisů do stavebního deníku s požadavkem na předání funkčního díla vodovodu a opravu ulice Pod Vápenkou, dnes konečně oprava vozovky společností Imos započala. Vodovod stále firma Imos nepředala.