Ulice Kutná uzavřena od 7. 7. 2021

V návaznosti na otevření průtahu, dojde  7. 7.  k uzavření ulice Kutné a k položení poslední části I. etapy vodovodního přivaděče. Vodovod se bude pokládat po pravé straně komunikace ve směru od hřbitova k návsi. Na pravé straně dojde také k rekonstrukci přidruženého dopravního prostoru (např. úprava zeleně, tvorba příkopů a obrubníků atd). Na tuto část vyhlašuje veřejnou zakázku KSUS, společně s homogenizací povrchu v Kutné. Asfaltový povrch se tedy položí v celé šířce.

Rezidenti v Kutné mají ve schránkách telefonní číslo na stavbyvedoucího, kterého v případě potřeby mohou kontaktovat. Dělníci budou pracovat na stavbě většinou od 7 do 16 hodin včetně sobot.

Příjezd k domům nebo parkování v záboru bude rezidentům z ulice Kutná umožněno (po dohodě se stavbyvedoucím).

Vlasta Málková

Komentáře

Harmonogram uzavírky Kutná

Dobrý den,
velmi mne zajímá harmonogram této uzavírky a zejména termín znovuotevření ulice, zvlášť pokud je v textu informace, že KSUS teprve tendru část prací na této investici!!!
Již více než dva roky jsme v této části obce občany s velmi omezenými právy (občané nižší kategorie) vůči zbytku obce a informace, které nám dává vedení obce jsou stále stručnější a stručnější a méně užitečné a praktické.
Žádné informace o dopravních opatřeních, objízdných trasách apod.
S pozdravem
P. Illetško

Uzavírka Kutné

Dobrý den,
výstavba vodovodního přivaděče v ulici Kutné je plánovaná na 4 týdny, jak jsem popisovala v Psárském zpravodaji. Žádali jsme o průjezd na semafory, ale to bylo Policií z bezpečnostních důvodů zamítnuto. Celková uzávěra je plánovaná do 27. 8. z důvodu další zakázky na druhou polovinu asfaltového povrchu v Kutné a rekonstrukci přidruženého dopravního prostoru. Tuto zakázku vypisuje KSUS a harmonogram zatím nemáme. Oznámení je zveřejněno dle zákona na Úřední desce obce. Přidala jsem vše i s mapou na web obce pro snazší hledání. Objízdná trasa pro úplnou uzavírku pro veškerou automobilovou dopravu obousměrně je stanovena: po silnici II/105 do Radlíku dále po sil. III/00315 do Libře zpět na silnici III/1051 do Psár a opačně. Vedení pravidelné autobusové dopravy nebude omezeno.
Vlasta Málková

Zákazníci a dodavatelé subjektů působících v ulici Kutná

Dobrý den,

jako zástupce firmy, která má v Kutné nejen sídlo, ale i provozovnu bych Vás ráda požádala o doplnění textu - že i zákazníkům a dodavatelům je po dohodě se stavbyvedoucím vjezd povolen. Je sice hezké, že práce probíhají od 7 do 16 hodin, naše provozní doba je ale od 9.30 do 17 hodin. Protože se nestanovila objízdná trasa, je pro nás důležité mít potvrzeno, že zákazníci a i naši dodavatelé mají vjezd povolen - aby nedocházelo k nedorozumění a případně pokutování od příslušníků Městské Policie Jesenice (viz. zkušenosti z průjezdu v zimním období uzavřenou hlavní ulicí - Pražská).
Jak uvedl pan Petr Illetško je to již několikátá uzávěra během 3 let, která nám ovlivňuje nejen soukromý život, ale i velmi narušuje podnikatelskou činnost.
Předem děkuji.

J. Urbánková

Uzavírka Kutné

Dobrý den,
obec Psáry není oprávněna ke změně Rozhodnutí Městského úřadu Černošice a nemůžeme tedy takto upravovat text. V Rozhodnutí, které je k nahlédnutí v příloze článku, na který reagujete, je stanovena i objízdná trasa. Citace z Rozhodnutí: Objízdná trasa pro úplnou uzavírku pro veškerou automobilovou dopravu obousměrně: po silnici II/105 do Radlíku dále po sil. III/00315 do Libře zpět na silnici III/1051 do Psár a opačně. Vedení pravidelné autobusové dopravy nebude omezeno. V přiloženém materiálu je i kontakt na stavbyvedoucího. Položením vodovodního přivaděče v Kutné ulici bude tato etapa výstavby vodovodu dokončena a bude přivedena do obce voda ze Želivky, což je pro další život obyvatel v naší obci nezbytné.
Vlasta Málková

Kutná ulice

Vážená paní Málková,
těší mě Vaše odpověď kterou jste napsala obyvatelům naší ulice, ale z Vaší odpovědi mi vyplívá, že budeme pendlovat mezi místem U křížku a návsí Vámi popsané objížďky. To se týká i zde umístněného obchodu s krmivy. Alespoň takto Vaše slova vyzněla.
Pan stavbyvedoucí Jirsa, na kterého jste ochotně a s jistě velkou dávkou důvěry hodili svou zodpovědnost, je skvělý člověk a své práci rozumí, ale ten má na starosti první etapu stavby. KDO BUDE ZODPOVÍDAT ZA DRUHOU ETAPU STAVBY??? Já jen aby to nedopadlo jako všechny akce spolupořádané obcí. Jako mostek v Kutné ulici, kdy rekonstrukce měla trvat 1/4 roku, ale protáhla se několikanásobně a já jako obyvatel ulice jsem nikterak nepoznal ochotu obce se za nás postavit. Dále pak zrovna skončená rekonstrukce hlavní ulice, která měla býti skončena do Vánoc, leč prozřetelně se neřeklo v jakém roce. A v neposlední řadě kruhový objezd který zničil vzhled centra obce. Tam se už vedení obce ani neobtěžuje dát podklady a vizualizaci, aby lidé věděli co je čeká.(pominu pokácení stoleté lípy vysázené našimi předky ke vzniku republiky v roce 1920).
Kde prosím Vás najdeme konečnou vizualizaci Kutné ulice, kdy jsme jako přímí sousedé byli pozváni ke stavebnímu řízení a KDO BUDE ZODPOVÍDAT ZA CELKOVÉ OBDOBÍ UZAVŘENÍ ULICE?
S pozdravem Jan Soukup

Vyjádření obce k uzavírce Kutné

Vážená paní Málková,
obec Psáry byla účastníkem řízení, na základě kterého MÚ Černošice vydalo rozhodnutí k opatřením souvisejícím s akcí uzavírka Kutná. Vzhledem k Vašim předchozím alibistickým a nic neříkajícím odpovědím bych Vás rád požádal o zveřejnění písemného stanoviska obce Psáry, kterým se obec vyjádřila k návrhu rozhodnutí MÚ Černošice a kterým hájila právo svých občanů, alespoň na trochu funkční užívání jejich domovů. Čistě pragmaticky bych rád věděl, zda vedení obce plní svojí funkci, kterou je především hájit zájmy svých občanů. Je to pro mne velmi důležitá informace a věřím, že nejen pro mě před budoucími volbami. Chápu Vás paní Málková, že pro Vás není příjemné, že si z Vás pan starosta Vácha s panem Olmrem udělal toho, na koho hází nepříjemnosti a nepovedené věci, a vám schází argumenty. Prosím Vás, ale, abyste nám již nevymývala mozky se stále opakujícím se zaklínadlem, jak je pro nás důležité napojení vody na vodní zdroj Želivka. O tom nikdo nediskutuje, celá diskuze je pouze o tom, že se obec nestará o to, aby její občané období kdy je potřeba práce realizovat, přežili, alespoň trochu přijatelným způsob. Budu však rád, pokud mě zveřejněnými dokumenty přesvědčíte o opaku a jsem připraven se Vám okamžitě písemně omluvit, jestliže se toto prokáže.
S pozdravem
Petr Illetško

RE: Vyjádření obce k uzavírce

Vážený pane Illetško,
odpovídám za paní Málkovou, neboť má dovolenou a požádala mne, abych alespoň pár dní reagoval za ní. Předně bych rád požádal o vysvětlení, že jako starosta na paní Málkovou hážu nějaké nepříjemné záležitosti. Tomu vážně nerozumím. Paní místostarostka Málková má na starosti vodohospodářskou infrastrukturu (viz. organizační řád obce). Vodovodní připojení na Želivku je právě tento případ. Kolega Olmr má na starosti web a FB, ale do věcné problematiky nezasahuje. Spíš nás upozorní, když je potřeba někde reagovat (jako teď mne, když je paní Málková na dovolené). Jinak k problému jako takovému. Paní Málková uveřejnila na http://psary.cz/comment/reply/8622#comment-form všechny dokumenty, včetně rozhodnutí. Je to tedy naprosto vše. Jestli se ptáte, zdali podala obec námitku proti uzavírce Kutné (kde pro nás společnost Čermák Hrachovec realizuje zmíněné vodovodní napojení), tak musím potvrdit, že nepodala. Technicky je veden řad tak, že se bude zasahovat při realizaci do obou pruhů. Proto je uzavírka v obou směrech a pokud se tam někomu přeci podaří dostat, tak je to na dobré vůli/zodpovědnost stavby a mimo uvedené rozhodnutí MÚ Černošice. Jinak je objížďka vedená přes Radlík a Libeř. Pokud cokoliv potřebujete, tak klidně volejte na 602754837. Rád za Vámi obratem dorazím, abychom se správně pochopili.
S pozdravem
Milan Vácha

Práce v Kutné

Dobrý den,

proč se v Kutné ulici aktuálně nic neděje?
JS