Údržba zeleně - výzva majitelům nemovitostí

Před blížící se zimou jsme provedli obhlídku stavu zeleně v naší lokalitě. Jedná se o keře, dřeviny i plazivé porosty před našimi ploty, ale i za našimi ploty (to v případech, kdy dřeviny prorůstají plotem a nebo přes něj přerůstají). Bylo by potřeba, abychom v nadcházejícím období vegetačního klidu provedli takovou úpravu zeleně v okolí svých domů, která zaručí bezproblémový přístup pro odklízecí stroje na sníh, ale i průjezd pro vozidla záchranného systému.

Optimální je, aby větvičky plazivých rostlin např. Skalníku končily 5 cm od vnitřní strany obrubníku či asfaltu, rostliny prorůstající ploty, aby nebránily v průchodu po chodníku chodcům (tůje, jehličnany, vrby, břečťany a jiné popínavé rostliny a pod.), keře rostoucí na vnějších stranách plotů nesmí bránit v průchodu chodců či průjezdu vozidel a co se týče vzrostlých stromů, je třeba zajistit, aby větve nebránily v průjezdu vyšších vozidel záchranných sborů, tj., aby byly ořezány do výšky 2,5 m směrem ke komunikaci.

Pokud úpravu dřevin provedete, či necháte odborně provést do konce prosince 2018, napište mi prosím zprávu na e-mail jaskovaatpsary [dot] cz, či na mobilní tel. 606060737.

Pokud k úpravě dřevin naopak nedojde, provedou ji v zimních měsících pracovníci obce, kteří však bohužel nejsou odborníky v této oblasti.