trafostanice Štědřík

Ve dnech 7.6.2021 - 16.7.2021 budou na sídlišti Štědřík probíhat výkopové práce, demontáž stávající zděné trafostanice, která je na hranici své životnosti, a umístění nové výrazně menší, nižší a modernější betonové trafostanice na její místo. V souvislosti s tím bude nutné vybudování  provizorní příjezdové cesty (cca 65m délka x 3m šíře) na louce před domem č.p. 148. Před domy č.p. 151 a 154 bude v souvislosti s přepojením vedení a výměnou kabelu proveden výkop v zeleni. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pana stavbyvedoucího Šeffla tel.773 786 668.