Svoz domovního a bioodpadu

Připomínáme, že kdo ještě nemá odpady zaplaceny, může tak učinit na obecním úřadě v úředních hodinách, případně převodem dle instrukcí na http://psary.cz/aktuality/poplatky-za-komunalni-odpad-2021 Kdo nebude mít k 1. 4. 2021 zaplaceno, tomu nebude popelnice vyvezena.

Rovněž dochází k posunutí začátku svozu biologicky rozložitelného odpadu (BRO) o týden. První svoz u smluv, které mají každotýcení svoz proběhne 7. 4. 2021