Stavební práce firmy Imos

Dle sdělení stavbyvedoucího Petrlíka uvádíme harmonogram stavebních prací na opravě vodovodního přivaděče před OU. Zda je tato závada konečná uvidíme až po tlakových zkouškách vodovodu.
20.6.2022 – osazení DIO – příprava pro zahájení demontáže vzdušníku a šoupěte, výkop
21.6.2022 – výkopové práce, souběžně případné provedení navrtání odvětrání šachty v KO
22.6.2022 – výkopové práce+ demontáž vzdušníku, šoupěte, osazení X kusu pro odzkoušení
23.6.2022 – předpoklad zkoušky plynem posledního úseku, montáž šoupěte a vzdušníků
24.6.2022 – zásyp výkopu (dobetonování), dokončení prací zmiňované poruchy

Komentáře

Stavební práce firmy Imos-přepojení na z posázavský vodovod

Dobrý den,

máme tuto informaci chápat tak, že po dokončení výše uvedených prací dojde bez dalšího prodlení k přepojení na posázavský vodovod?

Problém by mel být tedy definitivně vyřešen do 24.6.22?

Děkuji

Emil Pánek

Stavební práce firmy Imos-přepojení na z posázavský vodovod

Dobrý den, pokud by tato závada byla poslední, proběhnou úspěšné tlakové zkoušky, tedy vodovod bude plně funkční dle SOD, zhotovitel obci dílo předá, a my můžeme po kolaudaci vodu z posázavského vodovodu konečně odebírat.

Stavební práce firmy Imos-přepojení na z posázavský vodovod

Děkuji za informaci,
prosím informujte nás, jak dopadly zkoušky 23.6., jestli a v jakém časovém horizontu následně můžeme počítat s přepojením.

IMOS

Dobrý den,

asi všichni bychom rádi měli vodovod vyřešený. Podmínka nutná je dodržení tohoto posledního hmg zhotovitelem, podmínka mnohem horší je následně úspěšně provedená tlaková zkouška. Nikde není psáno, že jde totiž o neshodu poslední a my nechceme nic jiného, než obdržet od zhotovitele funkční vodovod. Teprve pak je kolaudace, a ta opět nezávisí jen na naši vůli. Puštění vody je potom proti tomu už jen taková srandička (pánové z TSDB možná nebudou souhlasit, ale to je zase
jiná písnička, protože taková změna toku, tlaků může v prvopočátku přinést další komplikace a nejspíš také přinese - najednou může nějaké potrubí, zejména ve Štědříku vypovědět službu). Rád bych byl optimistou, ale ve světle peripetií posledních let se mohu jen modlit, že nemám pravdu a vše už půjde bez komplikací.

Stavební práce firmy Imos

Dobrý den,
mohu poprosit o informaci, jak dopadla zkouška 23.6.22 a co bude následovat?
Děkuji