Stavba "Psáry, ul. Kutná, Demolice hospodářských budov"

Dne 28.3. 2022 započnou práce na stavbě "Psáry, ul. Kutná, Demolice hospodářských budov". Upozorňujeme, že v okolí stavby je potřeba dbát na zvýšenou pozornost.

Část :  objekt D – hospodářská budova, objekt E – hospodářská budova - stodola 

Demoliční práce budou započaty postupným rozebíráním krovů dvou budov. Dále bude prováděno postupné bourání a rozebírání zděných konstrukcí budov.

Harmonogram prací předpokládá pohyb techniky po dobu 2-3 týdnů.

Zodpovědná osoba za prováděné práce:

J.L.T. - stavební společnost, spol. s  r.o.

                         Budějovická 701, 252 42 Jesenice u Prahy

                         Zastoupená:  Ing. Pavlem Jágrem, jednatelem společnosti

                         Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 11065

                         IČO:  45792348

Zodpovědná osoba ve věcech stavby : Ing. Lukáš Jágr 603 182 450