Sběrný dvůr znovu otevřen

Od soboty 4. dubna 2020 bude v regulovaném režimu znovu otevřen sběrný dvůr. S ohledem na vyhlášené nařízení o omezení pohybu osob Vás žádáme, pokud je to jen trochu možné, abyste návštěvu sběrného dvora odložili na dobu po pominutí koronavirové krize. V opačném případě je třeba dodržovat přísná hygienická opatření a bezvýhradně poslouchat pokyny obsluhy sběrného dvora.

Provoz bude řízen pracovníky sběrného dvora, kteří budou vybaveni potřebnou ochranou a do areálu vpustí vždy nejvýše 2 vozidla tak, aby se lidé nepotkávali. Lidé čekající na vpuštění do sběrného dvora zůstanou sedět venku ve svých vozech. Výjezd ze sběrného dvora bude zadním výjezdem. 
 

Pravidla provozu sběrného dvora

 • Dbejte pokynů obsluhy sběrného dvora
 • V prostoru sběrného dvora budou vždy nejvýše 2 vozidla podle typu odpadu
 • Příjezd je předním vchodem, odjezd zadním
 • Kdo čeká na vpuštění do sběrného dvora, sedí v autě se zavřenými okny nebo v rouškách
 • Potvrzení o zaplacení odpadů se ukazuje přes zavřené okno automobilu.
 • Je přísně zakázáno do sběrného dvora vozit odpad z rodin a domů v karanténě nebo s potvrzenou nákazou
 • Je možná nejvýše 1 návštěva sběrného dvora týdně
 • Dodržujte bezpečnostní opatření (roušky, rukavice)
 • Obsluha sběrného dvora je oprávněna dvůr okamžitě uzavřít pokud by docházelo k problémům
 • Poslední návštěvník sběrného dvora bude  odbaven 15 minut před ukončením provozní doby
 • Zvažte, zda návštěva sběrného dvora nelze odložit