Sběrný dvůr po znovuotevření přetížen

Po znovuotevření sběrného dvora došlo velmi rychle k jeho zahlcení zájemci. Naléhavě Vás žádáme, abyste pokud je to jen trochu možné, cestu na sběrný dvůr odložili až na dobu po koronavirovou. Fronty čekajících vozidel jsou až k trafice a nezřídka dochází k zablokování hlavní silnice. V rámci urychlení provozu musí pracovníci sběrného dvora pomáhat s vykládáním odpadu, což jejich bezpečnosti nepřidává. Chápeme, že jaro a zákaz vycházení nutí lidi pracovat na zahradách a uklízet domy, ale kdo můžete, nechte si odpady na svých pozemcích alespoň do doby, kdy bude uvolněn režim a nebude třeba regulovat provoz na sběrném dvoře. Prvořadé je zdraví lidí a neradi bychom provoz sběrného dvora dále omezovali. Děkujeme za pochopení.

 

Pravidla provozu sběrného dvora

 • Dbejte pokynů obsluhy sběrného dvora
 • V prostoru sběrného dvora budou vždy nejvýše 2 vozidla podle typu odpadu
 • Příjezd je předním vchodem, odjezd zadním
 • Kdo čeká na vpuštění do sběrného dvora, sedí v autě se zavřenými okny nebo v rouškách
 • Potvrzení o zaplacení odpadů se ukazuje přes zavřené okno automobilu.
 • Je přísně zakázáno do sběrného dvora vozit odpad z rodin a domů v karanténě nebo s potvrzenou nákazou
 • Je možná nejvýše 1 návštěva sběrného dvora týdně
 • Dodržujte bezpečnostní opatření (roušky, rukavice)
 • Obsluha sběrného dvora je oprávněna dvůr okamžitě uzavřít pokud by docházelo k problémům
 • Poslední návštěvník sběrného dvora bude  odbaven 15 minut před ukončením provozní doby
 • Zvažte, zda návštěva sběrného dvora nelze odložit