Rekonstrukce komunikace v ul. V Třešňovce - aktualizace

Informujeme Vás o průběhu rekonstrukce komunikace.

Vzhledem k nestabilnímu podloží, které nelze uhutnit na hodnotu požadovanou normou, jsou zemní práce rozšířeny o úkony potřebné k zajištění stability podloží. Zvýšení objemu prací vede nejen k navýšení ceny, ale bohužel i k prodloužení termínu dokončení stavby.

I.Etapa, která měla být ukončena 4.11. se prodlužuje do 25.11. a současně II. etapa bude zahájena již 21.10. Od tohoto termínu bude omezen ( zkrácen dojezd do ul. V Třešńovce od ul. Pražská tak, jak budou stavební práce postupovat od křižovatky s ul. Jižní směrem k ul. Pražská).

Od 25.11. bude dočasná změna dopravného značení v ul. Jižní a V Třešňovce tak, aby bylo možné se ul. Jižní dostat do dokončené zadní části ul. V Třešňovce a zpět na ul. Pražskou.

Nájemcům parkovacích stání bude odpuštěno nájemné za poslední čtvrtletí r. 2022 – bližší informace obdrží dopisem.

Kontakt na stavbyvedoucího p. Bartáček 605 428 791

 

Přiložené soubory: