Rekonstrukce komunikace v ul. V Třešňovce

Informujeme Vás o průběhu rekonstrukce komunikace.

Stavba bude probíhat ve dvou etapách.
I. etapa od č.p. 596 po č.p. 470 – od 21. 9. 2022 do 4. 11. 2022    
II. Etapa od č.p. 470 po hlavní silnici Pražská – od 5. 11. 2022 do 20.12. 2022

Detail výstavby II. etapy bude upřesněn do termínu jejího zahájení.

V době rekonstrukce nebude na místo stavby povolen vjezd motorových vozidel, pouze po dohodě se stavbou v nutných případech.

Stavbyvedoucí p. Bartáček  tel. +420 605 428 791 (MIZERA stavby a.s.).

Přiložené soubory: