Průjezdná ulice Pod Vápenkou

Dnes po 14 hodině bude zprůjezdněna ulice Pod Vápenkou.