Příprava strategického plánu obce Psáry

Obec Psáry připravuje nový strategický plán svého rozvoje pro další zhruba desetileté období. Jeho cílem je navrhnout hlavní oblasti dalšího rozvoje obce a připravit rámec pro konkrétní aktivity, které by měly být v příštích letech realizovány.

Názor obyvatel obce považujeme v této věci za velice důležitý, proto bychom rádi požádali o účast v dotazníkovém šetření - které probíhá prostřednictvím ON-LINE FORMULÁŘE, odkaz zde: https://forms.gle/UnDu6Beo1DCzHgoe8

 

Možné formy zapojení:

  1. Účast v dotazníkovém šetření - které probíhá prostřednictvím on-line formuláře. Tento formulář je k dispozici také v tištěné podobě. Můžete si jej vyzvednout na těchto místech: podatelna obecního úřadu, dětské skupiny Michael, Klubíčko, Rafík, pekárna Laguna Psáry. Vyplněný prosím odevzdejte na podatelně obecního úřadu, případně vhoďte do schránky OU.

    Dotazníkové šetření bude probíhat do 15. 9. 2022 a jeho výsledky budou následně zveřejněny na webových stránkách obce.

  2. Účast na setkání pracovních skupin k jednotlivým tématům na podzim 2022 – termíny setkání budou zveřejněny na webu obce Psáry spolu s garanty jednotlivých skupin po 15. 9. 2022. Předpokládáme setkání od poloviny říjny do konce listopadu 2022.
  3. Zpracování konkrétních námětů a připomínek – které můžete zasílat rovněž do 15. 9. 2022 na e-mail: strategiepsaryatgmail [dot] com