Přerušení dodávky elektřiny a dodávky vody dne 11. 9. 2018

Z důvodu přerušení dodávky elektřiny (seznam nemovitostí v příloze)
dne 11. 9. 2018 v době od 8 do 15 hod. dojde zároveň k přerušení dodávky vody
(nepůjde ATS na VDJ Vápenka). Cisterny s pitnou vodou budou přistaveny v ul. Na Vápence a v ul. Pod Vápenkou.
Kontakt VHS Benešov s.r.o. - Karel Houda tlf. 724 431 994