Porucha na elektrickém vedení

Došlo k přerušení elektrického kabelu v ulici Pražská. Na opravě se pracuje.