Poplatky ze psů a za komunální odpad v roce 2023

Usnesením zastupitelstva obce Psáry č. 65/7-2022 konaného 14. 12. 2022 byla schválena výše poplatků za svoz komunálního opadu v obci Psáry a usnesením č. 66/7-2022 pak byla upravena výše poplatků ze psů.

Díky systému zavedenému v předchozích letech nebude ani letos nutné chodit s penězi na úřad, ale bude možné provést platbu bezhotovostně na účet úřadu či pomocí QR kódu, který obdržíte do svých e-mailových schránek (pouze ti kteří nám na obecním úřadě zanechali pro tento účel své e-mailové adresy).

Poplatky za komunální odpad 2023

Usnesením zastupitelstva obce Psáry č. 65/7-2022 konaného 14. 12. 2022 byla schválena výše poplatků za svoz komunálního opadu v obci Psáry

Popelnice 120 litrů /jedna známka/ 2 990,-Kč
PE pytel 120 litrů ( 52 kusů) 2 990,-Kč
Popelnice 240 litrů /dvě známky/  5 980,-Kč
Odpady rekreační objekt (pouze trvale neobydlené)* 1 150,-Kč
Pes 300,-Kč
Pes osoby starší 65 let 200,-Kč
Druhý a další pes  600,-Kč
Druhý a další pes osoby starší 65 let  300,-Kč

*Za trvale obydlené rekreační objekty se platí stejná částka jako za popelnice.

Jak lze poplatky zaplatit

Občanům, kteří mají na své popelnici známku s unikátním číslem loňského letošního jara, nemění se její velikost a při jejím vyzvedávání na obecním úřadě zanechali e-mailovou adresu přijde e-mail s informacemi, jak lze zaplatit. Pro ostatní i nadále zůstává možnost platby v hotovosti nebo platební kartou přímo na obecním úřadě.

Možnosti platby – shrnutí.

  1. Platba převodem na základě e-mailu z obecního úřadu (jen pokud se nemění velikost popelnice) - E-mailem Vám přijde informace o částce, číslu účtu, kam platbu poslat a pochopitelně i ostatní potřebné. Po zaúčtování platby Vám přijde e-mail s potvrzením o zaplacení, které bude sloužit jako „vstupenka“ na sběrný dvůr.
  2. Platba převodem - Číslo účtu 23734349/0800 Česká spořitelna a.s. jako variabilní symbol uveďte číslo domu a do poznámky vaše jméno a účel platby
  3. Platba na přepážce Obecního úřadu Psáry (v případě změn, nové nádoby, chataři nebo pokud Vám nedorazil mail s platebními údaji) – Naše referentky s Vámi sepíšou vše potřebné, vydají známku (pokud ji již nemáte) a současně vydají potvrzení o zaplacení preferujeme platby platební kartou, ale možná je pochopitelně i platba v hotovosti.

Potvrzení o přijaté platbě, které bude sloužit jako potvrzení o zaplacení odpadů pro sběrný dvůr, posíláme na email po telefonické dohodě nebo na základě emailové žádosti.

Odpadové pytle nejsou posílány.